Aangifte adreswijziging

Print deze pagina
Gegevens aanvrager
   
   
   
Oude verblijfplaats
   
   
   
Nieuwe verblijfplaats
   
   
   
Betrokken personen, gelieve ook de kinderen te vermelden
Rijksregisternr. Voornaam Naam
           
           
           
           
           
           
Vanaf wanneer is de aanvrager bereikbaar op bovenvermeld adres?
   
   
   
Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login