Nieuws

Print deze pagina
bekendmaking beslissingen zonecollege en zoneraad brandweer Midwest - d.d. 28/9/21

zoneraad 

dinsdag, 28 september 2021 - 07.30 u - OC De Schouw, Statiestraat 113, Lichtervelde
Agenda Zoneraad - in openbare zitting
1. Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest dinsdag 31 augustus 2021
2. Goedkeuring verhoging eindejaarstoelage overeenkomstig sectoraal akkoord lokale en provinciale besturen van 9 juni 2021 voor het administratief personeel
3. Goedkeuring begrotingswijziging 2021/1 GD en 2021/2 BD
4. Volgende zitting zoneraad

BESLISSINGEN: DOWNLOAD

OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login