Nieuws

Print deze pagina
Realiseer deze winter je bedrijfsbeplanting en geniet 75% subsidie op je plantgoed

De periode december-februari is het ideale plantseizoen om je landschappelijk integratieplan te realiseren. Deze voorwaarde verbonden aan een omgevingsvergunning wordt wel eens uitgesteld. Ontdek hier waarom nu het moment is om daar verandering in te brengen en om bomen en struiken aan te planten.

Ga naar de website van Inagro voor het invullen van het aanvraagformulier en de bijhorende infomatie.
https://inagrovzw.microsoftcrmportals.com/subsidieplantgoed2020/

"Een win-win voor jou en de West-Vlaams boomkweker"

Je bedrijf landschappelijk integreren via het planten van bomen en struiken draagt bij aan de beeldkwaliteit van je omgeving en aan het maatschappelijk draagvlak voor onze sector. Heb je een beplantingsplan in het kader van een omgevingsvergunning naar aanleiding van nieuw- of verbouw, dan is de aanplant een verplichting.

Dit jaar is er meer. COVID19 heeft de land- en tuinbouwsector hard getroffen en de provincie West-Vlaanderen wil ook deze sector steunen via haar coronaherstelplan. Via een subsidie van 75% voor de aankoop van streekeigen plantgoed ondersteunt ze land- en tuinbouwers die hun beplantingsplan willen realiseren en stimuleert ze de afzet van plantgoed bij de West-Vlaamse boomkwekerij.

Grote korting, kleine moeite

Hoe ga je te werk?

•    Koop zelf je streekeigen plantgoed aan bij een West-Vlaamse boomkweker. Op de website van Inagro vind je een lijst met West-Vlaamse boomkwekers.
•    Bestel en plant je bomen en struiken voor eind februari. Bekijk, indien van toepassing, zeker de voorwaarden in je vergunning.
•    Bezorg het aanvraagformulier samen met bewijsstukken tegen 31 april 2021.

Wat sturen we je op?

  • Reglement met details van de actie
  • Een overzicht van boomkwekers en streekeigen plantgoed
  • Formulier voor de subsidieaanvraag

Wat mag je nog meer verwachten?

Een tegemoetkoming van 75% en maximum 650 euro op facturen van streekeigen plantmateriaal.

Uitbetaling tegen 1 juli 2021. Let op, het budget is beperkt.

In heleboel tips in de Inagro nieuwsbrief om jouw aanplant goed uit te voeren, te beschermen en te onderhouden.

Nog een laatste tip als uitsmijter!

Met de droogteperiodes van de laatste jaren, raden we sterk aan om zoveel mogelijk in december, januari of februari aan te planten. Hoe vroeger hoe beter. In winterperiode kan de plant z’n haarworteltjes al verder ontwikkelen en staat hij sterker naar eventuele droogteperiodes. Voorzie de nodige ondersteuning en bescherming voor de planten. Palen en binders voor bomen komen ook in aanmerking voor de subsidie.

Meer informatie

  • Voor specifieke vragen, contacteer de landschapsarchitecten van Inagro: Kathleen Storme of Timo Platteau op bedrijfsintegratie@inagro.be of 051 27 33 85
  • Burgemeester Koenraad Degroote
  • Schepen voor milieu Rita Delmotte
  • Gemeenteraadslid Lennart Vanquickenborne
Login