Nieuws

Print deze pagina
IVIO | ophaalkalender 2021 en nieuwe vuilzakken

OPHAALKALENDER IN DECEMBER IN DE BUS

De afvalophaalkalender voor 2021 belandt tegen eind december in jouw brievenbus. Je vindt er volgende nuttige info terug:

  • de ophaaldata voor alle verschillende fracties
  • de openingsuren en sluitingsdagen van de recyclageparken
  • de sorteerregels
  • informatie over de recyclage-app van Fost plus, Recupel en Bebat waarbij je ook de ophaaldata en nuttige info van I.V.I.O. kan opvragen
  • de data voor ophaling van grofvuil op afroep tegen betaling

Bijhouden dus!

Heb je eind december geen kalender ontvangen, dan kan je bij de milieudienst van de gemeente terecht voor een nieuwe kalender.

GEWIJZIGDE OPHAALKALENDER

De kalenders voor 2021 zijn gewijzigd: voor elke I.V.I.O.-gemeente is er voortaan 1 kalender (en niet meer 1 per ophaalzone). Kijk goed na tot welke ronde jouw straat behoort!

NIEUWE VUILZAKKEN

Vanaf 1 januari 2021 worden de restafvalzak en de PMD-zak vernieuwd. De belangrijkste verandering is dat de zakken vervaardigd zijn uit gerecycleerd plastiek.

De restafvalzakken blijven geel en de kostprijs is onveranderd. Het nieuwe 'Marcel'-model is praktischer en gebruiksvriendelijker. Men mag wel de oude zakken blijven gebruiken. Vergeet niet dat het maximaal toegelaten gewicht van de restafvalzak beperkt is per zak: 7,5kg voor de kleine zakken en 15kg voor de grote zakken.

Te zware zakken worden niet meegenomen en krijgen een weigeringssticker.

NIEUWE BLAUWE ZAK

Op 1 januari 2021 start I.V.I.O. in alle gemeenten met de nieuwe blauwe zak. De nieuwe blauwe zak werd gefaseerd ingevoerd over heel vlanderen, vermits de sorteercentra daarvoor een aantal ingrijpende wijzigingen moesten ondergaan. Dankzij de nieuwe blauwe zak zullen we nog beter sorteren, én het gewicht van de restafvalzak doen zakken.

OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login