Nieuws

Print deze pagina
PERSBERICHT WOONWINKEL | AANPLAKKING ONGESCHIKT EN/OF ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONINGEN

Vanaf eind oktober zullen de gemeenten Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene de ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van woningen duidelijk zichtbaar op de gevel van de woningen aanbrengen. Met deze maatregel willen de gemeenten zwakkere huurders beschermen en de eigenaars van de panden aansporen om de woningen te renoveren.

De gemeenten maken al geruime tijd werk van de verbetering van de woonkwaliteit. De gemeentebesturen hechten veel belang aan een aangename leefomgeving, duurzaam wonen en een leefbare groene gemeente. Aan het Intergemeentelijk samenwerkingsverband rond wonen, het IGS Wonen Regio Tielt, werd de opdracht gegeven om acties ter verbetering van de leefomgeving uit te werken.

Zo wordt intussen reeds ingezet op monitoring en activering van leegstaande woningen en gebouwen, werd een nieuw reglement voor de verwaarloosde woningen en gebouwen opgemaakt en kunnen burgers die renovatiewerken uitvoeren voor info en advies bij het woonloket in de gemeenten terecht.

Een volgende stap voor de verbetering van de woonkwaliteit is de aanpak van de ongeschikte en/of onbewoonbare woningen. Vanaf eind oktober zal de onbewoonbaarheid en de datum van vaststelling duidelijk zichtbaar op de gevel van de woningen aangebracht worden. Doel van deze aanplakking is tweeledig. Enerzijds willen de gemeenten de eigenaars motiveren en sensibiliseren om de slechte toestand van de woning aan te pakken. Dergelijke woningen hebben immers een negatieve impact op de buurt. Ze creëren ongezonde en onveilige toestanden met risico’s voor de hele omgeving.

Daarnaast wil men de (zwakkere) huurders beschermen. Een potentiële huurder kan dan immers meteen zien dat de woning niet meer geschikt is voor bewoning.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met IGS Wonen Regio Tielt, tel 051 42 81 81, woonwinkel@tielt.be.

OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login