Nieuws

Print deze pagina
JEUGD | Opvang en activiteiten zomervakantie 2020

We beginnen met het goede nieuws. Er werd beslist dat jeugdkampen en speelpleinwerking kunnen doorgaan in aangepaste vorm, omwille van de huidige corona-crisis.

Het is  noodzakelijk dat we de organisatie van kinderopvang en speelpleinwerking aanpassen om alles zo vlot mogelijk en volgens de geldende maatregelen te laten verlopen.

MAATREGELEN

Concreet betekent dit dat er deze zomer een aantal regels moeten worden nageleefd.

 • CONTACTBUBBELS | We kunnen deze zomer niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten of slapen. We maken bubbels van maximum 50 deelnemers (kinderen en begeleiding inbegrepen). De gemaakte contactbubbels gelden per locatie en voor 1 week.
 • BRENGEN & OPHALEN | Ouders en externen kunnen niet worden toegelaten in de bubbels. Social distancing en mondmaskers zijn verplicht bij het brengen en ophalen van de kinderen.
 • HYGIËNE | Algemene maatregelen rond hygiëne en ziekte zullen strikt toegepast worden. Op de locaties wordt al het nodige voorzien om aan de hygiënische maatregelen te kunnen voldoen.
 • CONTACTENLIJST | Er zal per dag een lijst worden bijgehouden van alle deelnemers en alle contacten tijdens de activiteiten, om achteraf eventuele contactopsporing mogelijk te maken. 

ZOMEROPVANG

LOCATIES | De zomeropvang te Dentergem (kinderopvang en speelpleinwerking) zal op 3 locaties georganiseerd worden. Zo kan hetzelfde aantal kinderen worden opgevangen met een grotere spreiding.

 • IBO-locatie Oeselgem, Kerkplein 5, Oeselgem
 • IBO-locatie Markegem, Brouwerijstraat 8B, Markegem
 • IBO-locatie Veld, Tieltseweg 66, Dentergem

PERIODE | Die vakantiewerking vindt plaats van 1 juli t.e.m. 17 juli (periode 1) en van 10 augustus t.e.m. 31 augustus (periode 2), telkens op werkdagen (uitgezonderd feestdagen) van 6u45 tot 18u15.

INSCHRIJVEN

We vragen om zo weinig mogelijk te “shoppen” in het aanbod. Dat wil zeggen dat u probeert om zo veel mogelijk aaneensluitende dagen te kiezen. Anders wordt er een plaats ingenomen die niet wordt benut omdat de limiet van 50 verschillende personen per week per bubbel niet mag worden overschreden.

Inschrijven gebeurt voor deze zomer uitzonderlijk niet via Ticketgang maar wel door te mailen naar zomer2020@dentergem.be vanaf dinsdag 2 juni om 18 uur. U vermeldt daarbij

 • op welke dagen u van de opvang gebruik wenst te maken, het uur van brengen en afhalen van de kind(eren)
 • uw voorkeurlocatie van de opvang en een reservelocatie
 • gegevens van de ouder(s): voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer
 • gegevens van kind(eren): voornaam, naam en geboortedatum.

Daarna ontvangt u een bevestigingsmail.

De inschrijvingsperiode voor periode 1 wordt afgesloten op 23 juni om 9 uur.

De inschrijvingsperiode voor periode 2 loopt tot en met 31 juli om 9 uur. 

Het aantal vrije plaatsen ligt op voorhand vast en is dus beperkt.

De geldende voorrangsregels blijven van toepassing.

TARIEVEN

Bij de opvang van het IBO gelden de normale tarieven. Die zijn te vinden in het huishoudelijk reglement via Ticketgang.

Voor de speelpleinwerking kost een namiddag €3,5. U ontvangt nadien een factuur.

GRABBELPAS & SWAP

Er zullen deze zomer uitzonderlijk geen Grabbelpasactiviteiten georganiseerd worden voor de 6- tot 12-jarigen.

Er zullen wel een aantal SWAP-activiteiten georganiseerd worden. Die worden aangekondigd op www.dentergem.be/swap en op de Facebookpagina Jong in Dentergem.

MEER INFO

Ward Dierick

056 62 10 16

jeugddienst@ocmwdentergem.be

Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login