Nieuws

Print deze pagina
CORONA-UPDATE | Extra Schepencollege na Veiligheidsraad van 24/04/2020

Op vrijdag 24 april 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad haar exitstrategie voorgesteld m.b.t. de opgelegde coronanoodmaatregelen. Op zondag 26 april 2020 riep het College van burgemeester en schepenen een extra zitting bijeen om de gevolgen van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 24 april 2020 voor Dentergem te bespreken.

1.  Diensten gemeentehuis en Sociaal huis

De gemeentelijke dienstverlening wordt verder verzekerd maar het bestaande afsprakensysteem blijft voorlopig behouden tot eind mei 2020. Zowel voor het gemeentehuis als het Sociaal huis kan telefonisch (op weekdagen, telkens in de voormiddag) of per mail een afspraak gemaakt worden.
Alle contactgegevens zijn terug te vinden op de website www.dentergem.be, in De Klapper en aan de ingang van het gemeentehuis.

2.  Onderwijs

 • De nodige voorbereidingen worden opgestart om op 15 mei 2020 de lessen in de gemeentelijke basisscholen te hernemen voor het 1ste en 2de leerjaar (optie: 2 dagen/week) en voor het 6de leerjaar (optie: 1dag/week).
 • De lessen in het kleuteronderwijs blijven, gezien de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, geschorst tot eind mei.
 • Er zal onderzocht worden hoe de opvang voor de kinderen van ouders in essentiële beroepen en ouders die geen andere opvang hebben, verder georganiseerd kan worden in combinatie met het hernemen van de lessen in een aantal leerjaren.
 • Mondmaskers worden niet aangeraden voor leerlingen in het basisonderwijs.
 • Er wordt de komende 2 weken overlegd met alle betrokkenen om de veiligheidsrichtlijnen uit het draaiboek vanuit het Departement Onderwijs te implementeren.
 • Er wordt vastgesteld dat de Nationale Veiligheidsraad geen aandacht schonk aan de voor- en naschoolse kinderopvang zodat er sprake kan zijn van onduidelijkheden.  Verder overleg wordt gepleegd om met het IBO in alle veiligheid de ouders verder ten dienste te staan. Om organisatorische redenen zal het bestaande systeem van vooraf inschrijven behouden blijven.

3.  Bibliotheek

Het bestaande inlever- en afhaalsysteem dat uitgewerkt werd in de hoofdbibliotheek te Wakken, wordt positief geëvalueerd en wordt verder gezet.

4.  Sportactiviteiten in open lucht

 • Vanaf 4 mei zou het toegestaan zijn om contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Daardoor zou het mogelijk zijn om onder strikte veiligheidsvoorwaarden het gebruik van de tennisterreinen aan de sporthal te Markegem opnieuw toe te staan.
 • De toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden zodat de accommodaties zoals de sporthal, inclusief toiletten, gesloten blijven en bijgevolg niet toegankelijk zijn.
 • Reservaties gebeuren steeds in overleg met de sportdienst.

5.  Markten

Er wordt onderzocht om de openbare markt op dinsdag zo vlug mogelijk opnieuw op te starten zodra de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus dit toelaten. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de periode vanaf  11 mei 2020.  Elke wijziging in de maatregelen wordt nauwlettend in het oog gehouden en er kan contact opgenomen worden met onder meer de bevoegde diensten van de gouverneur, de gebruikelijke marktkramers of de orde van de onafhankelijke marktkramers.

6.  Gemeentelijke infrastructuur

 • De gemeentelijke infrastructuur die ter beschikking staat van verenigingen en inwoners blijft verder gesloten.
 • Er is op dit ogenblik geen enkel perspectief wanneer verenigingen opnieuw zouden kunnen samenkomen.
 • Massa-evenementen zijn reeds verboden tot 31 augustus 2020 maar er werden nog geen uitspraken gedaan omtrent (kleinere) evenementen.

7.  Gemeentelijke activiteiten en organisaties

In afwachting van een beslissing of verduidelijking van de Nationale Veiligheidsraad over kleinere evenementen en organisaties, worden alle gemeentelijke activiteiten en organisaties afgelast tot 30 juni 2020 en worden de voorbereidingen voor latere activiteiten opgeschort.

De situatie wordt verder opgevolgd en zal bij eventuele wijzigingen opnieuw geëvalueerd worden.

8.  Jeugdkampen

Op vraag van de sector werd een beslissing over de jeugd- en zomerkampen uitgesteld naar eind mei 2020.  Ook hier wordt de situatie opgevolgd om tijdig te kunnen evalueren of er extra gemeentelijke initiatieven mogelijk zijn ter ondersteuning van de jeugdverenigingen bij de organisatie van hun zomerkampen.

9.  Mondmaskers

De gemeente heeft het initiatief genomen om voor elke inwoner ouder dan 12 jaar een herbruikbaar mondmasker ter beschikking te stellen. De bestelling werd geplaatst maar op heden kon er nog geen levertermijn bevestigd worden, niettegenstaande expliciete vraag hiertoe.

Er zal nogmaals telefonisch contact opgenomen worden met de leverancier om de inwoners daarover zo vlug mogelijk te informeren.

10.  Compensaties vanuit de gemeente?

Er werden reeds verschillende vragen gesteld of de gemeente specifieke compensaties voorziet voor handelaars, horeca, inwoners,...  Voor velen is het een moeilijke tijd en vanuit het bestuur is er een bereidheid om te onderzoeken of hier gerichte tegemoetkomingen mogelijk zijn. Op dit ogenblik is het echter onmogelijk om de uiteindelijke impact te bevatten van deze crisis en is er sprake van diverse federale en Vlaamse maatregelen.

Er wordt geopteerd om ten gepaste tijde na te gaan welke gerichte tegemoetkomingen of steun de gemeente zou kunnen verschaffen.

Niettemin kan reeds aangegeven worden dat de opmaak van een aantal gemeentelijke belastingkohieren voor 2020 worden uitgesteld naar het najaar.  Dit geldt bv. voor de gemeentelijke bedrijfs- en milieubelasting.

Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login