Nieuws

Print deze pagina
Hoe gezond is uw grond?

Hoe gezond is uw grond? Dat komt u te weten met De Grote Grondvraag.

Samen met u willen OVAM en het gemeentebestuur in kaart brengen welke gronden gezond zijn én welke niet. Want het zijn die verontreinigde gronden die OVAM wil opsporen en saneren. Samen kunnen we zo elke vierkante meter grond in Vlaanderen weer gezond maken

Via de website www.degrotegrondvraag.be kan u opzoeken hoe het gesteld is met de kwaliteit van de grond waarop u woont of werkt.

  • Als blijkt dat uw grond een risicogrond is, dan geeft OVAM stap voor stap aan wat u moet doen om de grond terug gezond te maken.
  • Als blijkt dat uw grond geen risicogrond is (groen gekleurde grond), betekent dit dat OVAM niet beschikt over bodeminformatie. Bovendien zijn er geen aanwijzingen dat er vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd. Maar als er nieuwe risico-activiteiten worden opgestart kan deze grond wel een risicogrond worden natuurlijk. Maar ook als er bv. illegale activiteiten worden vastgesteld of als er toch nieuwe administratieve informatie opduikt over vroegere aangelegenheden.    

Kan u niet online? Dan kan u terecht bij de milieudienst van de gemeente.

Gratis Energiefit-avond voor snelle energiebesparing? Laat je inspireren!

Doelgroep: iedereen die graag geld en energie bespaart met weinig moeite

Fluvius en de energiespecialisten van Bond Beter Leefmilieu ontwikkelden samen een volledig vernieuwde avondsessie met een hele reeks verrassende energietips.

Zonder moeite en zonder grote investeringen bespaar je er al snel een paar honderd euro per jaar mee. Geen saaie of moeilijke lezingen. Wel een fijn anderhalf uur praktische info, waarmee je meteen vlotjes aan de slag kunt.

Schrijf je vandaag nog in!
De Energiefit-avond is gratis. Schrijf je vlug in, want de plaatsen zijn beperkt.

De Energiefit-avond voor snelle energiebesparing in Dentergem vindt plaats op woensdag 26 februari 2020 in het Archief, Baljuwstraat 3, Dentergem van 19 tot 21 uur. Inschrijven kan bij de Dienst milieu op 051 57 55 19 of milieu@dentergem.be.

Gemeente Dentergem – aankondiging openbaar onderzoek

Het College van burgemeester en schepenen van Dentergem deelt mee dat de gemeenteraad in zitting van 18 december 2019 een voorlopig onteigeningsbesluit heeft genomen voor een onteigening voor het algemeen nut m.b.t. 2 innames achterliggende tuin van de eigendommen gelegen aan de Hekkenstraat 3 en 7, kadastraal bekend Dentergem-Wakken, 4de afdeling, sectie B, deel van de nrs. 821/B/5 en 821/C/5

Op 15 januari 2020 wordt het openbaar onderzoek gestart gedurende een periode van 30 dagen, d.i. t.e.m. 13 februari 2020.

Het voorlopig onteigeningsbesluit, met inbegrip van alle bijlagen, ligt ter inzage op het gemeentehuis te Dentergem, Kerkstraat 1, en dit tijdens de openingsuren van de dienst grondgebiedzaken en wordt eveneens beschikbaar gesteld op de gemeentelijke website.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over het ter inzage gelegde voorlopig onteigeningsbesluit kunnen uiterlijk op de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek worden ingediend bij het Gemeentebestuur Dentergem, t.a.v. het College van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 1 te 8720 Dentergem, en dit d.m.v. een beveiligde zending of na afgifte tegen ontvangstbewijs.

LEES MEER

Verbeteringswerken aan landelijke wegen

De komende maanden zullen er verschillende verbeteringswerken gebeuren aan landelijke wegen.

De aannemer is Adiel Maes uit Lichtervelde en hij zal starten met voorbereidende grondwerken en profileringswerken in de Bulmolenweg (aansluiting met de Tieltstraat) en bij de Nieuwe Veldstraat. De start gebeurt in de Bulmolenweg vanaf 13 januari 2020 en zal gepaard gaan met de nodige verkeershinder en omleidingen.

Aansluitend zullen dan vanaf februari en maart asfaltlagen gegoten worden. Dat zal ook nog gebeuren in de Baliekouter (de wijk Baliekouter), Volderstraat, Wontergemstraat (zijwegje) en in de onverharde weg vlakbij de grens met Oostrozebeke.

De aannemer verwittigt telkens de betrokken bewoners in de werkzone.

Een nieuwe editie van Jong in Dentergem !

Wij hebben een nieuw logo!

Met veel trots stellen gemeente en OCMW Dentergem een nieuw en gezamenlijk logo met een bijpassende huisstijl voor.

We kozen voor een zeer goed leesbaar lettertype ‘Hind Bold’ met een hoofdletter en onderkastletters. De spatiëring van de letters werd aangepast om het woord Dentergem langer te maken.

Voor het logo hebben we een embleem geplaatst dat bestaat uit een gestileerde “d” en een ondergeplaatste golf. De golf verwijst naar de waterwegen in onze gemeente en heeft een smiley-effect. De bedoeling is dat het embleem op zichzelf kan bestaan.

We kozen voor de kleuren groen en blauw. Groen refereert naar Dentergem als groene gemeente met de twee natuurdomeinen Baliekouter en Meikensbossen. Bovendien verwijst het ook naar het OCMW-logo en naar de integratie tussen OCMW en gemeente. Het blauw staat symbool voor de waterlopen die Dentergem doorkruisen.

Beide kleuren komen terug in het wapenschild van de gemeente waarmee we met respect voor het verleden, naar de toekomst willen kijken. Het wapenschild verdwijnt niet. Dat zal nog op specifieke documenten en bij verschillende gelegenheden in beeld verschijnen. Het werd ook geïntegreerd in de nieuwe huisstijl.

Onder het logo plaatsen we de slogan ‘Denderend wonen’. “Denderend” is een leuke woordspeling met Dentergem en betekent letterlijk ‘geweldig’, ‘heerlijk’, ‘leuk’ en ‘prachtig’. “Wonen” refereert naar Dentergem als woongemeente.

De nieuwe huisstijl wordt stapsgewijs ingevoerd. In een eerste fase komt het drukwerk en mailverkeer aan bod. Later worden ook dienstwagens en kledij aangepast. Verspilling is niet aan de orde. Voorraden van bijvoorbeeld enveloppes worden eerst weggewerkt voor er nieuwe omslagen worden gedrukt.

Vanaf vandaag kan u ons ook terugvinden op Instagram onder de naam @gemeentedentergem. Deel je foto’s met @gemeentedentergem en gebruik daarbij #8720 en #gemeentedentergem om in onze ‘feed’ terecht te komen.

Rookmelders laten je niet stikken

In 2018 lieten 56 mensen het leven in een woningbrand.

Meestal vallen deze slachtoffers niet door het vuur. De bewoners vallen ten prooi aan de de verstikkende rook die zich razendsnel verspreidt. Vooral als er 's nachts brand uitbreekt, is het risico groot om niet tijdig wakker te worden.

Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Daarom verplicht de Vlaamse overheid de aanwezigheid van rookmelders in (huur)woningen.
Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in alle Vlaamse woningen.

Meer info: http://www.zonemidwest.be/brandweer/page/brandpreventie/rookmelders.php

Vlaanderen asbestvrij tegen 2040

Sinds vorig jaar bestaat er een finaal Actieplan Asbestafbouw om Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestvrij te krijgen. Momenteel is nog zo'n twee miljoen ton asbest aanwezig in Vlaanderen. Alle informatie met contactinformatie van laboratoria, asbestverwerkers en professionele verwijderaars is te vinden op https://asbestinfo.eu/. De website wordt voortdurend geactualiseerd.

De Mindermobielencentrale zoekt extra vrijwilligers

De vrijwilligers van de Mindermobielencentrale zetten zich dagelijks in om 60-plussers, personen met een beperking of personen in een sociale noodsituatie veilig naar hun bestemming te brengen. De vrijwilligers zorgen ervoor dat leden van de MMC alsnog kunnen deelnemen aan het alledaagse leven op een aangename manier door onder andere een bezoek te brengen aan een vriend, naar de supermarkt, kapsalon, de OKRA...

De Minder-Mobielen-Centrale biedt een oplossing aan senioren en personen met een beperking zodat zij alsnog zelf kunnen instaan om hun zaken te regelen en hierdoor niet dreigen in een sociaal isolement terecht te komen. Een vrijwillige chauffeur staat in voor het vervoer van personen met verplaatsingsmoeilijkheden maar maakt ook tijd vrij om een babbeltje te slaan en een ondersteunende arm te bieden indien nodig.

Wij namen onze vrijwilligers dit jaar mee naar een héérlijk bedankingsmoment. Op deze dag kon men kennismaken met de andere collega’s en ervaringen uitwisselen. De MMC telt momenteel acht vrijwilligers, goed voor 810 ritten en een afstand van 20.597 kilometer. Hiervoor onze oprecht dank vanuit het Sociaal Huis Wegwijs en wij hopen dat deze fijne en aangename samenwerking mag blijven duren.

Wij zoeken steeds actief naar nieuwe vrijwilligers die ons team kunnen versterken! Kunt u zich enkele dagen per week vrijmaken? Bent u inwoner van Dentergem en wilt u mensen rondom u helpen?

Wie in het bezit is van een rijbewijs B en een eigen wagen en het hart op de juiste plaats heeft, kan steeds vrijblijvend contact opnemen met het OCMW Dentergem.

Contactpersoon : Dieter Baert, maatschappelijk werker | Tel.: 056 62 10 17 | E-mail: dieter.baert@ocmwdentergem.be

 
haal je gratis huisdiersticker in het gemeentehuis

Je kan op het gemeentehuis, bij de dienst bevolking, gratis een huisdiersticker afhalen.
Door deze sticker op het raam of de deur van je woning te kleven, laat je aan de hulpdiensten weten hoeveel én welke huisdieren aanwezig zijn. Zo wil de Vlaamse overheid het aantal huisdieren dat sterft in een woningbrand drastisch verminderen.

 
Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login