Sociaal Huis - OCMW Dentergem

Home

Print deze pagina

->  KAN U ONS HELPEN AAN EEN EXTRA STEM ?->  HULP NODIG BIJ HET INVULLEN VAN UW BELASTINGSAANGIFTE ?

Je kan de aangifte invullen via taxonweb.be (met jouw identiteitskaart en pincode of via de app ITSME)

De inwoners van de gemeenten Dentergem kunnen zich wenden tot de volgende kantoren:

Dienstgebouw F.O.D. Financiën – Het pand - Waregem

Burelen controle der belastingen, Pand 304, 3e verdieping, deur 122

 • In mei iedere werkdag van 9.00u. tot 12.00u.
 • In juni iedere werkdag doorlopend van 9.00u. tot 15.00u.
   
 • Dienstgebouw F.O.D. Financiën – Tramstraat 50, 8700 Tielt

  -> OPGELET: uitsluitend op 28/29 mei en 04/05/07/11/12/18/19/21 juni 2018 !!!

  Dienstgebouw F.O.D. Financiën – Gustave Vincke-Dujardinstraat 4, 8000 Brugge
  Dienstgebouw F.O.D. Financiën – Rondekomstraat 24, 8800 Roeselare

  Voor algemene fiscale vragen of hulp bij het invullen van de aangifte kunt u het Contactcenter via het webformulier of via 02/572.57.57 contacteren.


  -> WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 2018
   
   

  Onze vrijwilligers van de Mindermobielencentrale zetten zich dagelijks in om 60-plussers, personen met een beperking of personen in een sociale noodsituatie veilig naar hun bestemming te brengen. Alle vrijwilligers, afkomstig uit groot Dentergem, zorgen ervoor dat leden van de MMC alsnog kunnen deelnemen aan het alledaagse leven op een aangename manier door onder andere een bezoek te brengen aan een vriend, kapsalon, de OKRA... Zij brengen ook vaak onze leden naar ziekenhuizen en specialisten.

  Wij namen onze vrijwilligers in de week van de vrijwilliger mee naar een heerlijk bedankingsmoment. Op deze dag kon men kennis maken met de andere collega’s en ervaringen uitwisselen. De MMC telt momenteel elf vrijwilligers, goed voor 625 ritten en een afstand van 17.230 kilometer. Hiervoor onze oprecht dank vanuit het Sociaal Huis Wegwijs en wij hopen dat deze fijne en aangename samenwerking mag blijven duren. 

  Wij willen hierbij ook Greta Fack en onze asielbuddy’s, D’Hondt Jens, Dewulf An en Naessens Patricia nogmaals bedanken voor hun inzet in de mindermobielencentrale en de werking met asielzoekers. Wij wensen hen nog veel succes in alles wat ze doen of gaan doen. De asielbuddy werking werd stopgezet aangezien de instroom van asielzoekers fel verminderd is het afgelopen jaar. 


  (Van links naar rechts boven: Vannieuwenhuyze Annie, De Clercq Tom, Baert Dieter (verantwoordelijke MMC), De Smet Trees (OCMW voorzitter) - Van links naar rechts onder : Depover Roland, Bijls Jaak, Verdoodt Ines, Lambrecht Sabine, Vansteenbrugge Marc & Minjauw Marie Jeanne - Afwezig: Verzelen Cecile, Malfait Caroline & De Ketele Wim.


  -> NIEUW BIJ DE MAALTIJDENDIENST VAN HET OCMW ! 

  Met ingang van 01/03/2018 start het OCMW Dentergem met het aanbieden van vers bereide maaltijden, een koude lijn voor weekend en feestdagen...

  lees meer


  -> BEDRAGEN LEEFOON MET INGANG VAN 01/07/2017

  De spilindex voor sociale uitkeringen werd overschreden. Daarom worden de bedragen die tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn behoren geïndexeerd met ingang van 01/07/2017:

  Met ingang van 01/07/2017 worden de bedragen van het leefloon opgetrokken tot :

  Categorie I   :    voor een samenwonende :   
                              € 7.141,58 per jaar of € 595,13 per maand

  Categorie II  :    voor een alleenstaande :   
                              € 10.712,38 per jaar of  € 892,70 per maand     

  Categorie III :   voor een persoon die samenwoont met een gezin ten zijnen laste : 
                              € 14.283,19 per jaar of € 1.190,27 per maand

   


  -> SOCIALE DIENST OCMW IN LDC KLOOSTERHOF - WIJZIGING VANAF JUNI 2017 !

  Vanaf juni 2017 zal er elke eerste donderdag van de maand van 13u30 tot 14u30 een zituur met een maatschappelijk werker van het OCMW doorgaan in het Lokaal Diensten Centrum Domein Kloosterhof te Wakken.


  -> KLUSJESDIENST WINTERNOODHULP

  Personen met een handicap en senioren vanaf 75 jaar die in Dentergem wonen kunnen een beroep doen op onze klusjesdienst voor het ruimen van sneeuw in de onmiddellijke woonomgeving.  Het tarief is vastgesteld op € 5 per begonnen half uur.  Voldoet u niet aan de leeftijdsvoorwaarde, dan kan er toch winternoodhulp geboden worden volgens de voorwaarden en tariefbepaling van de algemene klusjesdienst.

  Aanvragen :
  O.C.M.W. Dentergem, Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem. Tel.: 056/62.10.10
  Email :
  administratie@ocmwdentergem.be

   

   

  -> NIEUWE TARIEVEN IBO SCOEBIDOE MET INGANG VAN 01/07/2016

  Vanaf vrijdag 01/07/2016 gelden de volgende tarieven voor de voor- en naschoolse opvang :

  Voor- en naschoolse opvang : € 0.90 per begonnen half uur

  Schoolvrije dagen en vakantiedagen :

  - € 10.00 per volledige dag (+6u)

  - € 5.50 per halve dag (3u-6u)

  - € 3.25 minder dan 3u

  Opvang voor en na gemeentelijke activiteiten (sport, jeugd, cultuur,...) :

  - € 0.90 per begonnen half uur, met een max.bedrag van € 3.25

  Op woensdagnamiddag :

  - € 0.90 per begonnen half uur, met een max.bedrag van € 5.50

   

  Gebruikers met financiële moeilijkheden worden aanbevolen om contact te nemen met de sociale dienst van OCMW Dentergem tot het bekomen van een sociaal tarief en/of afbetalingsplan.

  Na sluitingstijd wordt een boete van € 5.00 aangerekend. Dit om misbruiken te voorkomen.   

   
   
  Sociaal Huis

  Kasteeldreef 1
  8720 Dentergem
  T 056 62 10 10
  F 056 61 49 88

  OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

  BALIE - OPLAADTERMINAL :

  MAANDAG :
  08u30-12u00 & 12u30-17u00
  DINSDAG :
  08u30-12u00 & namiddag gesloten
  WOENSDAG :
  08u30-12u00 & 12u30-14u00
  DONDERDAG :
  08u30-12u00 & 12u30-17u30
  VRIJDAG :
  08u30-12u00 & 12u30-14u30

  SOCIALE DIENST :

  MAANDAG :
  09u00-11u30 & 14u30-16u30
  DINSDAG :
  09u00-11u30 & namiddag gesloten
  WOENSDAG :
  09u00-11u30 & 12u30-14u00
  DONDERDAG :
  09u00-11u30 & 15u00-17u00
  VRIJDAG :
  09u00-11u30 & 13u30-14u30

  Nieuwsbrief