Sociaal Huis - OCMW Dentergem

Home

Print deze pagina

                               Ouderenbehoeftenonderzoek
                         Gemeentelijk rapport Dentergem 2020

 

-> RESULTATEN OUDERENBEHOEFTENONDERZOEK DENTERGEM

Het lokaal bestuur nam, in samenwerking met het lokaal dienstencentrum Kloosterhof, het initiatief om het behoeftenonderzoek bij 60 plussers dat ontwikkeld werd door de Vrije Universiteit van Brussel onder leiding van professor Verté samen met de provincie West-Vlaanderen, uit te voeren.

Met de hulp van vele vrijwilligers en andere medewerkers konden voldoende bejaarden bevraagd worden en werden de resultaten verwerkt.  Waarvoor een gemeende ‘dank u wel’.

Door de corona-perikelen konden de resultaten pas in november 2021 voorgesteld worden aan het publiek door Stefanie Soete, medewerkster van het Steunpunt Data en Analyse van de provincie West-Vlaanderen.

De resultaten voor Dentergem op de 5 verschillende thema’s (woonsituatie en buurt - gezondheid, zorg en hulpverlening – welbevinden – maatschappelijke participatie – tevredenheid met betrekking tot dienstverlening) zijn goed in vergelijking met West-Vlaanderen en Vlaanderen.

Dit onderzoek is zeker geen eindpunt maar een aanzet voor de opmaak van een seniorenplan in Dentergem.

Er wordt een oproep gedaan naar de seniorenadviesraad en andere ouderenverenigingen om adviezen en voorstellen te formuleren naar het bestuur om tot een gedragen seniorenplan te komen.

Rapport en overzicht van de resultaten.

 

-> AANPASSING BEDRAGEN LEEFLOON MET INGANG VAN 1 JANUARI 2022 !


In december 2021 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden met 2%.

Daarom dienen de bedragen die tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn behoren, te worden geïndexeerd.

Met ingang van 01/01/2022 zijn de bedragen van het leefloon opgetrokken tot :

Categorie I : samenwonende persoon         € 8.578,37 per jaar of € 714,86 per maand.

Categorie II : alleenstaande persoon       € 12.867,57 per jaar of € 1.072,30 per maand.

Categorie III : persoon die samenwoont     € 17.389,83 per jaar of € 1.449,15 per maand.
                
met een gezin te zijnen laste

 

-> AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN MET INGANG VAN 1 januari 2022 ! 

Ingevolge de aanpassing van de aankoopprijs van de maaltijden, heeft de OCMW – raad in zitting van 15 december 2021 de aangepaste tarieven goedgekeurd met ingang van 1 januari 2022.

Het Sociaal Huis werkt vanaf 2022 samen met Curando (WZC Mariaburcht Dentergem) voor bedeling van warme maaltijden aan huis op zaterdag, zondag en feestdagen.

Alle aanvragen en de facturatie verlopen verder via het Sociaal Huis tel. 056/62.10.10

Warme maaltijden.

Gewone maaltijd met soep € 6,70

Dieetmaaltijd met soep € 6,70

Gewone maaltijd zonder soep € 6,15

Dieetmaaltijd zonder soep € 6,15

Grote maaltijd met soep € 7,45

Grote maaltijd zonder soep € 6,90

Extra soep € 1,05
 

Warme maaltijd met soep tijdens het weekend of op € 9,50 een feestdag – aan huis geleverd door Curando 


Vers bereide gekoelde maaltijd.

Gewone maaltijd met soep (zonder dessert) € 7,00.

Gewone maaltijd zonder soep (zonder dessert) € 6,45.


Isomo-box € 10,00.

 

-> HEROPSTART VAN DE MINDERMOBIELENCENTRALE VANAF 1 AUGUSTUS 2021 !

Onze vrijwilligers van de Mindermobielencentrale zetten zich dagelijks in om 60-plussers, personen met een beperking of personen in een sociale noodsituatie veilig naar hun bestemming te brengen. De vrijwilligers zorgen ervoor dat leden van de MMC alsnog kunnen deelnemen aan het alledaagse leven op een aangename manier door onder andere een bezoek te brengen aan een vriend, naar de supermarkt, kapsalon, de OKRA...

De Minder-Mobielen-Centrale biedt een oplossing aan senioren en personen met een beperking zodat zij alsnog zelf kunnen instaan om hun zaken te regelen en hierdoor niet dreigen in een sociaal isolement terecht te komen. Een vrijwillige chauffeur staat in voor het vervoer van personen met verplaatsingsmoeilijkheden, maar maken ook tijd vrij om een babbeltje te slaan en een ondersteunende arm te bieden indien nodig.

Wij zoeken steeds actief naar nieuwe vrijwilligers die ons team kunnen versterken!

Kunt u zich enkele dagen per week vrijmaken? Bent u inwoner van Dentergem en wilt u mensen rondom u helpen?

Wie in het bezit is van een rijbewijs B en een eigen wagen en het hart op de juiste plaats heeft, kan steeds vrijblijvend contact opnemen met het OCMW Dentergem.

Contactpersoon : Youstra Dewaele, maatschappelijk werker.
Tel.: 056/62.10.17
E-mail : Youstra.dewaele@ocmwdentergem.be

 

 

 

-> MELDPUNT GEMEENTE DENTERGEM

Heb je in deze donkere en koude dagen nood aan wat warmte, hulp of ondersteuning? Voel je je eenzaam?

Bij het meldpunt 'zorgen voor elkaar' kan je terecht voor een babbel of ondersteuning, tussen 24/12 en 17/01.

Je kan het meldpunt bellen op 056 62 10 10 of mailen via zorgenvoorelkaar@ocmwdentergem.be. Dan word je in contact gebracht met een vrijwilliger met een luisterend oor en een warm hart.

 

 

-> NIEUW !!! DE WOONWINKEL - CENTRAAL AFSPRAKEN SYSTEEM

Met de woonwinkel beschikken we nu over een centraal systeem om afspraken te kunnen boeken.
Via de volgende link kunnen burgers uit het ganse werkingsgebied makkelijk een afspraak bij de woonwinkel inboeken; dit in de gemeente van hun keuze: 


https://www.wonen-regio-tielt.be/home/afspraken/


-> DIENSTEN GEMEENTE EN OCMW : ENKEL OP AFSPRAAK VANAF MAANDAG 26/10/2020

In de strijd tegen het coronavirus werken de diensten van gemeenten en OCMW enkel op afspraak vanaf maandag 26/10/2020.
Een afspraak vastleggen, kan door te bellen of te mailen met de dienst in kwestie.


Diensten gemeentehuis

Diensten sociaal huis


 

 

-> AANPASSING NIEUW REGLEMENT TUSSENKOMST IN DE KOSTEN VOOR HUISVUILOPHALING VANAF 1 APRIL 2020:

Wat ?

De tussenkomst aan stoma-, incontinentie- en thuisdialysepatiënten wordt toegekend onder de vorm van 4 rollen kleine huisvuilzakken (2 per semester) of 2 rollen grote huisvuilzakken (1 per semester).

Voorwaarden ?

• De aanvrager is gedomicilieerd in de gemeente Dentergem en is niet bestendig opgenomen in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of een verzorgingsinstelling.

• Er dient bij de aanvraag een doktersattest voorgelegd te worden waarop vermeld staat dat de aanvrager lijdt aan incontinentie, aan thuisdialyse doet of een stomapatiënt is.  Het doktersattest kan geldig zijn voor langer dan één jaar (maximum 5 jaar).

• De aanvrager die lijdt aan incontinentie dient de minimumleeftijd van 12 jaar bereikt te hebben.

Hoe dient u een aanvraag in tot het bekomen van een tussenkomst in de kosten voor huisvuilophaling ?

De vuilniszakken dienen te worden afgehaald bij de sociale dienst van het Sociaal Huis Wegwijs , Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem, uiterlijk op de laatste dag van het eerste en het tweede semester van het dienstjaar waarop de tussenkomst betrekking heeft.

Contactpersoon : Sophie Vankeirsbilck - 056/62.10.19

Email:
sophie.vankeirsbilck@ocmwdentergem.be

Reglement

 

 

Met veel trots stellen gemeente en OCMW Dentergem een nieuw en gezamenlijk logo met een bijpassende huisstijl voor.

We kozen voor een zeer goed leesbaar lettertype ‘Hind Bold’ met een hoofdletter en onderkastletters. De spatiëring van de letters werd aangepast om het woord Dentergem langer te maken.

Voor het logo hebben we een embleem geplaatst dat bestaat uit een gestileerde “d” en een ondergeplaatste golf. De golf verwijst naar de waterwegen in onze gemeente en heeft een smiley-effect. De bedoeling is dat het embleem op zichzelf kan bestaan.

We kozen voor de kleuren groen en blauw. Groen refereert naar Dentergem als groene gemeente met de twee natuurdomeinen Baliekouter en Meikensbossen. Bovendien verwijst het ook naar het OCMW-logo en naar de integratie tussen OCMW en gemeente. Het blauw staat symbool voor de waterlopen die Dentergem doorkruisen.

Beide kleuren komen terug in het wapenschild van de gemeente waarmee we met respect voor het verleden, naar de toekomst willen kijken. Het wapenschild verdwijnt niet. Dat zal nog op specifieke documenten en bij verschillende gelegenheden in beeld verschijnen. Het werd ook geïntegreerd in de nieuwe huisstijl.

Onder het logo plaatsen we de slogan ‘Denderend wonen’. “Denderend” is een leuke woordspeling met Dentergem en betekent letterlijk ‘geweldig’, ‘heerlijk’, ‘leuk’ en ‘prachtig’. “Wonen” refereert naar Dentergem als woongemeente.

De nieuwe huisstijl wordt stapsgewijs ingevoerd. In een eerste fase komt het drukwerk en mailverkeer aan bod. Later worden ook dienstwagens en kledij aangepast. Verspilling is niet aan de orde. Voorraden van bijvoorbeeld enveloppes worden eerst weggewerkt voor er nieuwe omslagen worden gedrukt.

Vanaf vandaag kan u ons ook terugvinden op Instagram onder de naam @gemeentedentergem. Deel je foto’s met @gemeentedentergem en gebruik daarbij #8720 en #gemeentedentergem om in onze ‘feed’ terecht te komen.

 

 

-> WENST U EEN GARAGE TE HUREN IN WAKKEN ?


Bent u op zoek naar een garage? Het OCMW Dentergem verhuurt 1 garage in de Kraaistraat te Wakken.
Kostprijs: € 45,00 / maand / garage.
Contactpersoon: Bernard Vanmeerhaeghe, adjunct-algemeen directeur
Tel. 056/62.10.18
E-mail: Bernard.vanmeerhaeghe@ocmwdentergem.be

 

 

 

 

-> AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN MET INGANG VAN 01/01/2019 ! 

Met ingang van 01 januari 2019 worden de tarieven van de maaltijden als volgt aangepast :

Warme maaltijden :

Gewone maaltijd met soep                     €   6.45
Dieetmaaltijd zonder soep                    €   5.95
Grote maaltijd met soep                      €   7.15
Grote maaltijd zonder soep                   €   6.65
Extra soep                                   €   1.00


Koude schotel :
In vervanging van warme maaltijd 
zonder soep en dessert)                      €   6.65
    
Gekoelde maaltijden :    
Gewone maaltijd met soep (zonder dessert)    €   6.70
Gewone maaltijd zonder soep (zonder dessert) €   6.20
    
Isomo-doos                                   €  10.00-> KLUSJESDIENST WINTERNOODHULP

Personen met een handicap en senioren vanaf 75 jaar die in Dentergem wonen kunnen een beroep doen op onze klusjesdienst voor het ruimen van sneeuw in de onmiddellijke woonomgeving.  Het tarief is vastgesteld op € 5 per begonnen half uur.  Voldoet u niet aan de leeftijdsvoorwaarde, dan kan er toch winternoodhulp geboden worden volgens de voorwaarden en tariefbepaling van de algemene klusjesdienst.

Aanvragen :
OCMW Dentergem, Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem. Tel.: 056/62.10.10
Email :
administratie@ocmwdentergem.be

 

Zoeken
Sociaal Huis

Kasteeldreef 1
8720 Dentergem
T 056 62 10 10
F 056 61 49 88

OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

BALIE - OPLAADTERMINAL :

MAANDAG :

08u30-12u00 & 13u30-16u30
DINSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-17u30
WOENSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u30
DONDERDAG :
08u30-12u00 & namiddag gesloten
VRIJDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u00

SOCIALE DIENST :

MAANDAG :
09u00-11u30 & 14u00-16u00
DINSDAG :
09u00-11u30 & 15u00-17u00
WOENSDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
DONDERDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
VRIJDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak

Nieuwsbrief