Sociaal Huis - OCMW Dentergem

Home

Print deze pagina

->  HULP NODIG BIJ HET INVULLEN VAN UW BELASTINGSAANGIFTE ?

NU ALLEEN NOG OP AFSPRAAK ! 

De gemeente Dentergem organiseert op maandag 14 mei en dinsdag 15 mei 2018 zitdagen in samenwerking met de FOD Financiën voor het invullen van de aangiften personenbelasting aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017). Deze zitdagen zullen plaatsvinden in het Gemeentehuis Dentergem, Kerkstraat 1, 8720 Dentergem, telkens van 9 tot 12u en van 13u tot 16u.

Dit jaar wordt er gebruikt gemaakt van een afsprakensysteem!

Voordeel van dit systeem is dat de wachtrijen beperkt worden en dat iedereen weet wanneer hij/zij geholpen zal worden. 

De plaatsen zijn beperkt, leg tijdig je afspraak vast!

Wens je hulp bij het invullen van je aangifte? Contacteer de dienst burgerzaken – Vandenheede Els van de gemeente Dentergem om een afspraak vast te leggen.

- op het nummer 051/57.55.22
- via bevolking@dentergem.be    
- op het gemeentehuis zelf – dienst burgerzaken, Kerkstraat 1, 8720 Dentergem

Opgelet!

- Zonder afspraak kan je niet geholpen worden op de gemeentelijke zitdagen
- 1 aangifte is 1 afspraak – wens je meerdere aangiften te laten invullen dan dien je evenveel afspraken te vragen
- Aangiften van zelfstandigen worden niet ingevuld.
- u dient u steeds in het bezit van uw identiteitskaart aan te bieden
- indien u aan aangifte van iemand anders meebrengt dient men een volmacht en een kopie van de identiteitskaart van die andere persoon mee te brengen

Je kan niet langskomen of er zijn geen plaatsen meer?

Je kan de aangifte invullen via taxonweb.be (met jouw identiteitskaart en pincode of via de app ITSME)

De inwoners van de gemeenten Dentergem, Ardooie, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene kunnen zich wenden tot de volgende kantoren:

Dienstgebouw F.O.D. Financiën – Gustave Vincke-Dujardinstraat 4, 8000 Brugge
Dienstgebouw F.O.D. Financiën – Rondekomstraat 24, 8800 Roeselare
Dienstgebouw F.O.D. Financiën – Het pand 305, 8790 Waregem
Dienstgebouw F.O.D. Financiën – Tramstraat 50, 8700 Tielt (OPGELET: uitsluitend op 28/29 mei en 04/05/07/11/12/18/19/21 juni 2018 !!!)

Voor algemene fiscale vragen of hulp bij het invullen van de aangifte kunt u het Contactcenter via het webformulier of via 02/572.57.57 contacteren.


-> WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 2018

Onze vrijwilligers van de Mindermobielencentrale zetten zich dagelijks in om 60-plussers, personen met een beperking of personen in een sociale noodsituatie veilig naar hun bestemming te brengen. Alle vrijwilligers, afkomstig uit groot Dentergem, zorgen ervoor dat leden van de MMC alsnog kunnen deelnemen aan het alledaagse leven op een aangename manier door onder andere een bezoek te brengen aan een vriend, kapsalon, de OKRA... Zij brengen ook vaak onze leden naar ziekenhuizen en specialisten.

Wij namen onze vrijwilligers in de week van de vrijwilliger mee naar een heerlijk bedankingsmoment. Op deze dag kon men kennis maken met de andere collega’s en ervaringen uitwisselen. De MMC telt momenteel elf vrijwilligers, goed voor 625 ritten en een afstand van 17.230 kilometer. Hiervoor onze oprecht dank vanuit het Sociaal Huis Wegwijs en wij hopen dat deze fijne en aangename samenwerking mag blijven duren. 

Wij willen hierbij ook Greta Fack en onze asielbuddy’s, D’Hondt Jens, Dewulf An en Naessens Patricia nogmaals bedanken voor hun inzet in de mindermobielencentrale en de werking met asielzoekers. Wij wensen hen nog veel succes in alles wat ze doen of gaan doen. De asielbuddy werking werd stopgezet aangezien de instroom van asielzoekers fel verminderd is het afgelopen jaar. 


(Van links naar rechts boven: Vannieuwenhuyze Annie, De Clercq Tom, Baert Dieter (verantwoordelijke MMC), De Smet Trees (OCMW voorzitter) - Van links naar rechts onder : Depover Roland, Bijls Jaak, Verdoodt Ines, Lambrecht Sabine, Vansteenbrugge Marc & Minjauw Marie Jeanne - Afwezig: Verzelen Cecile, Malfait Caroline & De Ketele Wim.


-> NIEUW BIJ DE MAALTIJDENDIENST VAN HET OCMW ! 

Met ingang van 01/03/2018 start het OCMW Dentergem met het aanbieden van vers bereide maaltijden, een koude lijn voor weekend en feestdagen...

lees meer


-> BEDRAGEN LEEFOON MET INGANG VAN 01/07/2017

De spilindex voor sociale uitkeringen werd overschreden. Daarom worden de bedragen die tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn behoren geïndexeerd met ingang van 01/07/2017:

Met ingang van 01/07/2017 worden de bedragen van het leefloon opgetrokken tot :

Categorie I   :    voor een samenwonende :   
                            € 7.141,58 per jaar of € 595,13 per maand

Categorie II  :    voor een alleenstaande :   
                            € 10.712,38 per jaar of  € 892,70 per maand     

Categorie III :   voor een persoon die samenwoont met een gezin ten zijnen laste : 
                            € 14.283,19 per jaar of € 1.190,27 per maand

 


-> SOCIALE DIENST OCMW IN LDC KLOOSTERHOF - WIJZIGING VANAF JUNI 2017 !

Vanaf juni 2017 zal er elke eerste donderdag van de maand van 13u30 tot 14u30 een zituur met een maatschappelijk werker van het OCMW doorgaan in het Lokaal Diensten Centrum Domein Kloosterhof te Wakken.


-> KLUSJESDIENST WINTERNOODHULP

Personen met een handicap en senioren vanaf 75 jaar die in Dentergem wonen kunnen een beroep doen op onze klusjesdienst voor het ruimen van sneeuw in de onmiddellijke woonomgeving.  Het tarief is vastgesteld op € 5 per begonnen half uur.  Voldoet u niet aan de leeftijdsvoorwaarde, dan kan er toch winternoodhulp geboden worden volgens de voorwaarden en tariefbepaling van de algemene klusjesdienst.

Aanvragen :
O.C.M.W. Dentergem, Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem. Tel.: 056/62.10.10
Email :
administratie@ocmwdentergem.be

 

 

-> NIEUWE TARIEVEN IBO SCOEBIDOE MET INGANG VAN 01/07/2016

Vanaf vrijdag 01/07/2016 gelden de volgende tarieven voor de voor- en naschoolse opvang :

Voor- en naschoolse opvang : € 0.90 per begonnen half uur

Schoolvrije dagen en vakantiedagen :

- € 10.00 per volledige dag (+6u)

- € 5.50 per halve dag (3u-6u)

- € 3.25 minder dan 3u

Opvang voor en na gemeentelijke activiteiten (sport, jeugd, cultuur,...) :

- € 0.90 per begonnen half uur, met een max.bedrag van € 3.25

Op woensdagnamiddag :

- € 0.90 per begonnen half uur, met een max.bedrag van € 5.50

 

Gebruikers met financiële moeilijkheden worden aanbevolen om contact te nemen met de sociale dienst van OCMW Dentergem tot het bekomen van een sociaal tarief en/of afbetalingsplan.

Na sluitingstijd wordt een boete van € 5.00 aangerekend. Dit om misbruiken te voorkomen. 

 
Sociaal Huis

Kasteeldreef 1
8720 Dentergem
T 056 62 10 10
F 056 61 49 88

OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

BALIE - OPLAADTERMINAL :

MAANDAG :
08u30-12u00 & 12u30-17u00
DINSDAG :
08u30-12u00 & namiddag gesloten
WOENSDAG :
08u30-12u00 & 12u30-14u00
DONDERDAG :
08u30-12u00 & 12u30-17u30
VRIJDAG :
08u30-12u00 & 12u30-14u30

SOCIALE DIENST :

MAANDAG :
09u00-11u30 & 14u30-16u30
DINSDAG :
09u00-11u30 & namiddag gesloten
WOENSDAG :
09u00-11u30 & 12u30-14u00
DONDERDAG :
09u00-11u30 & 15u00-17u00
VRIJDAG :
09u00-11u30 & 13u30-14u30

Nieuwsbrief