Openbare onderzoeken

Print deze pagina
Bekendmaking openbaar onderzoek - Dreve 39, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018085326

Het gemeentebestuur deelt mee dat door mevrouw Heleen Vullers, Dreve 39 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dreve 39 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 330T2.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een tuinhuis.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 23 juli 2018 tot en met 22 augustus 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018085326) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening). 

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem vóór 23 augustus 2018.

Bekendmaking beslissing OMV - Sint-Antoniusstraat 4, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018075295

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 13 juli 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door mevrouw Angelique Hannon, Sint Antoniusstraat 4 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint Antoniusstraat 4 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 352N2.

Het betreft een aanvraag tot het herbouw van de garage en regularisatie van de fietsenberging.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening). 

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Vennestraat 8, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018050174

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 13 juli 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door mevrouw Karen Demeulemeester, Vennestraat 8 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vennestraat 8 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 880R.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen en uitbreiden van een halfopen zonevreemde woning en bijgebouwen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening). 

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Molenstraat 32, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018076375

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 6 juli 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door GOETHALS, Kraaistraat(Wak) 30 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenstraat 32 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 23L2.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Kruisstraat 1, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018057327

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 6 juli 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door mevrouw Kelly Devolder, Kruisstraat 1 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kruisstraat 1 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 459L.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een paardenstal bij een bestaande woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Sint-Sebastiaanslaan, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018058226

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 6 juli 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Marc Debie, Abeelestraat 26 B te 8710 Wielsbeke werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Sebastiaanslaan 25, 27, 29 en 31 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 986A2, 986N.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelingswijziging sint sebastiaanslaan loten 38 t.e.m. 41 (huisnummer 25-27-29-31).

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 

bekendmaking beslissing OMV - Rosalie 't Feltplein 1, Oeselgem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018047036

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 6 juli 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Koenraad Degroote, Kerkstraat 1 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Rosalie 't Feltplein 1, Rosalie 't Feltplein 2 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 284/2_, 284E, 284G, 284H, 284L.

Het betreft een aanvraag tot het gevelwijziging, plaatsing zonnepanelen, slopen berging en het bouwen van een uitkijkpost.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Meulebekesteenweg 92, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018066960

Het gemeentebestuur deelt mee dat door de heer Geert Allegaert, Meulebekesteenweg 92 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Meulebekesteenweg 92 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 445C, 449N, 449P, 453_.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een stal.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 12 juli 2018 tot en met 11 augustus 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018066960) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem vóór 12 augustus 2018.

bekendmaking beslissing OMV - Markegemsesteenweg zn, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018038469

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 29 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (bijstelling verkavelingsvergunning) ingediend door Jonas Vermeeren - Eline Vanbetsbrugge, Anzegemsesteenweg 49 te 9771 Kruishoutem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemsesteenweg zn te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 224B.

Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van een verkavelingsvergunning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Vijvestraat zn, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018046595

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 29 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Jan Van de Ven, Oeselgemstraat 75 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vijvestraat zn te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1047N.

Het betreft een aanvraag tot het nivelleren van een grond.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Bekendmaking beslissing OMV - Markegemsesteenweg 76, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018063664

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 29 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door mevrouw Elke vandendriessche, Markegemsesteenweg 76 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemsesteenweg 76 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 195/2L.

Het betreft een aanvraag tot het het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Statiestraat 88, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018055608

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 29 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door mevrouw Christel Wielfaert, Fonteynestraat 4 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Statiestraat 88 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 266D.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van twee woningen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Burgemeester Verstaenlaan 26, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018059911

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 22 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Wouter André Cappelle, Burgemeester Verstaenlaan 26 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Burgemeester Verstaenlaan 26 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 819L5.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een aanbouw.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Baljuwstraat 6+, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018059092

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 22 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Ivan Baudoncq, Varingstraat 11 te 9800 Deinze werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Baljuwstraat 6+ te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 549C.

Het betreft een aanvraag tot het vellen van bomen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Brouwerijstraat 6, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018052959

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 22 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Anja Desaever, Brouwerijstraat 6 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Brouwerijstraat 6 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 92P.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een fietsenberging en carport.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Dreve 83, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018050652

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 22 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Jos Cluyse, Dreve 83 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dreve 83 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 344G.

Het betreft een aanvraag tot het aanleg verharding in voortuin (regularisatie).

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Dreve 81, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018043853

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 22 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Carine Claerhout, Dreve 81 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dreve 81 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 344H.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Tieltseweg, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018063169

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Koenraad Roelandt, Overheulestraat 206 te 8560 Wevelgem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltseweg en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 914A, 915A, 917A, 918B.

Het betreft een aanvraag tot een reliëfwijziging.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 28 juni 2018 tot en met 28 juli 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018063169) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem vóór 29 juli 2018.

bekendmaking openbaar onderzoek - Statiestraat 29, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018004830

Het gemeentebestuur deelt mee dat door mevrouw Katrien Warnez, Statiestraat 29 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning () werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemsesteenweg zn en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 229A.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een stuk grond.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 9 juli 2018 tot en met 8 augustus 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018004830) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem vóór 9 augustus 2018.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Tieltstraat 14, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018065552

Het gemeentebestuur deelt mee dat door de heer Philippe Dewachter, Kouterweg 7 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltstraat 14 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 154H.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een bestaand vergund bedrijf volgens planologisch attest.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 28 juni 2018 tot en met 28 juli 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018065552) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem vóór 29 juli 2018.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Papegaaistraat 8/9, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018041989

Het gemeentebestuur deelt mee dat door de heer Alain De Mulder, Stokstraat 34 te 9770 Kruishoutem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Papegaaistraat 8, Papegaaistraat 9 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie A, perceel 214A, 214B, 216B.

Het betreft een aanvraag tot het afbreken site en herbouwen bedrijfsgebouwen en 2 halfopen woningen, carport en 2 garages.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 28 juni 2018 tot en met 28 juli 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018041989) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem vóór 29 juli 2018.

bekendmaking beslissing OMV - Deinzestraat 72, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018064368

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 15 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door LANDMETERSKANTOOR DEBIE, Abeelestraat 26B te 8710 Wielsbeke werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 72, Deinzestraat 72A, Heuvelhoekstraat 33, Heuvelhoekstraat 33A, Heuvelhoekstraat 33B, Heuvelhoekstraat 33C, Heuvelhoekstraat 33D, Heuvelhoekstraat 33E te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 192P, 194R.

Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften mbt vloerpeil, reliëfwijzigingen en afsluitingen van verkaveling 2016/15/vk.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.
bekendmaking beslissing OMV - Molenhove 7, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018053311

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Sabine Jeanne Moerman, Molenhove 7 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenhove 7 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1034N.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een garage/tuinhuis.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Molenhove 7, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018053311

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Sabine Jeanne Moerman, Molenhove 7 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenhove 7 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1034N.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een garage/tuinhuis.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Groenweg 13, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018043767

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Marc Vandecapelle, Groeneweg 13 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Groeneweg 13 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 140S.

Het betreft een aanvraag tot het isoleren van gevels en aanbrengen van siliconensierpleister.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Markegemstraat&Nieuwstraat, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018034867

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de Gebr. Van Renterghem, Bergstraat 16 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemstraat 58, 60, 62, Nieuwstraat 4 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 232_, 233A, 240B, 248B.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 4 rijwoningen met 3 garages na afbraak van 3 woningen en 3 garages.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Login