Openbare onderzoeken

Print deze pagina
Openbaar onderzoek - Markegemsesteenweg zn Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018038469

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Jonas Vermeeren - Eline Vanbetsbrugge, Anzegemsesteenweg 49 te 9771 Kruishoutem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (bijstelling van een verkavelingsvergunning) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemsesteenweg zn te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 224B.

Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van een verkavelingsvergunning.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 27 april 2018 tot en met 27 mei 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018038469) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem vóór 28 mei 2018.

Omgevingsvergunning Bergstraat 23 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018029054

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 13 april 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Manou Doutreligne - Charlotte Dejaeger, Waregemseweg 131A te 9790 Wortegem-Petegem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bergstraat 23 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1035B, 1043S2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Omgevingsvergunning Palingstraat 45 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018023179

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 13 april 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Steven Persijn, Palingstraat 45 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Palingstraat 45 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 219G2.

Het betreft een aanvraag tot het de aanleg van oprit, zwemvijver en tuinhuis met terras.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Omgevingsvergunning Tieltseweg 66 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018026504

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 13 april 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Johan Van Ackere, Tieltseweg 66 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltseweg 66 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie D, perceel 68Y.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een fietsenberging.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Omgevingsvergunning Vijvestraat 3 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018016882

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 13 april 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door De Smet - Lombaert, Drogenbroodstraat 1 te 8710 Wielsbeke werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vijvestraat 3 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 429T.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een nieuwe aanbouw bij een bestaande ééngezinswoning na het slopen van de bestaande aanbouw.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Omgevingsvergunning Katteknok 14 Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018037698

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Gilbert Devos, Tieltseweg 62 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Katteknok 14 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 757D, 760, 763, 775.

Het betreft een aanvraag tot het optimalisatie terreinprofiel van een weiland.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 20 april 2018 tot en met 20 mei 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018037698) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem vóór 21 mei 2018.

Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Login