Nieuws

Print deze pagina
Ga spaarzaam om met water


Het is al geruime tijd droog in Vlaanderen. Droogte in combinatie met warme dagen, zorgt voor hoog leidingwaterverbruik.  In een aantal steden en gemeenten die door De Watergroep, FARYS en AGSO Knokke-Heist bevoorraad worden, wordt in overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij de waakzaamheidsfase (code geel) ingesteld.

De waakzaamheidsfase wordt ingesteld omdat de vraag naar leidingwater het aanbod dreigt te overtreffen.  Als de vraag naar leidingwater nog verder toeneemt, is het niet uitgesloten dat er zich bevoorradingsproblemen kunnen voordoen.  Het is van belang om het leidingwaterverbruik niet verder te laten toenemen en bij voorkeur te laten dalen.

Aan alle gebruikers wordt daarom gevraagd om daadwerkelijk spaarzaam om te gaan met leidingwater. 

De waakzaamheidsfase is van kracht in de gele zones.

Wat te doen in waakzaamheidsfase?

In de waakzaamheidsfase is er nog geen verbod om leidingwater te gebruiken voor niet-essentiële toepassingen. Door extra zuinig om te gaan met leidingwater kan dit vermeden worden.  Hou je aan deze gouden regels:

  • Verspil geen water
  • Gebruik ook zo weinig mogelijk leidingwater in de tuin en zeker niet om het gazon te besproeien.  Gebruik bij voorkeur de gieter in plaats van de tuinslang
  • Neem een verfrissende douche in plaats van een bad
  • Sla het wassen van de auto of het schoonmaken van het terras eens over of doe dit met regenwater indien je nog een voorraadje hebt.
  • Stel je grote waterverbruiken uit ( bv. bijvullen van zwembaden of regenwaterputten…)

Voor meer informatie en tips kan men terecht op de websites van de Vlaamse Milieumaatschappij (www.vmm.be), AquaFlanders (www.aquaflanders.be) of uw waterbedrijf.

Volg de beschikbaarheid van leidingwater in Vlaanderen op de voet op https://www.vmm.be/data/leidingwater-beschikbaarheid.

Meer info

Carl Heyrman - Algemeen directeur AquaFlanders - cheyrman@aquaflanders.be - 0475 24 89 82

AquaFlanders is de koepelvereniging van de Vlaamse water-­ en rioleringsbedrijven. Ze verdedigt de belangen

van de sector en werkt mee aan een gestroomlijnd en modern waterbeheer. AquaFlanders wil Vlaanderen ook

informeren en sensibiliseren naar een meer duurzaam watergebruik in de toekomst. www.aquaflanders.be.

Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Login