Lokaal overleg kinderopvang

Wat?

Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijk adviesorgaan dat de situatie van de kinderopvang in Dentergem bespreekt.

Het brengt het aanbod aan kinderopvang in kaart en zoekt oplossingen voor eventuele tekorten. Het lokale overleg bekijkt de basiskwaliteit van de opvang en informeert de ouders over het kinderopvangaanbod in de gemeente. Tegelijk worden tijdens de overlegmomenten ook ruimere thema's aangekaart, zoals flexibele opvang, urgentieopvang, opvang van zieke kinderen, opvang van kinderen met een handicap.

Wie?

Het lokaal overleg brengt iedereen samen die zich bezighoudt met jonge kinderen. De voornaamste partners zijn alle (zelfstandige en gesubsidieerde) kinderopvangvoorzieningen, scholen, ouders, het jeugdwerk, het gemeentebestuur en het OCMW. Zij kunnen, als afgevaardigde in het lokaal overleg, hun stem laten horen en zo mee kleur geven aan de toekomst van kinderopvang in onze gemeente.

Waarom?

Het thema kinderopvang blijft brandend actueel en de sector evolueert heel snel. Daarom is communicatie noodzakelijk. Het lokaal overleg kinderopvang biedt een kans om in Dentergem het beleid over kinderopvang te optimaliseren.
Enkele zaken waar het lokaal overleg kinderopvang Dentergem werk van maakt :

  • website kinderopvang in Dentergem
  • vorming
  • overleg tussen verschillende actoren kinderopvang
  • in kaart brengen van noden op vlak van kinderopvang in groot-Dentergem

Het lokaal overleg vergadert minstens twee keer per jaar. Een beperkte stuurgroep bereidt de vergaderingen voor en komt vaker samen.

De combinatie van beroepsarbeid en de zorg voor jonge kinderen is niet vanzelfsprekend. Vooral de opvang van jonge kinderen kan problemen stellen. Een netwerk van voorzieningen voor kinderen ondersteunt gezinnen in hun taak om arbeid en gezinsleven goed te combineren. Typerend voor het aanbod is de grote verscheidenheid.

Het lokaal overleg kinderopvang is ook het lokaal netwerk rond kinderopvang. Het brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen. Het is een plaats waar men mekaar beter leert kennen en die de weg opent naar mogelijke samenwerkingen.

Het is de taak van het lokaal overleg kinderopvang om de ouders de informeren over het aanbod in de gemeente.

Meer info? Tel. 09 388 83 28 of kinderopvang@dentergem.be