Kostprijs

De prijs van opvang is wettelijk geregeld: er zijn minima en maxima bepaald waarbinnen de bijdrage die je als ouder betaalt moet vallen. Binnen die grenzen bepaalt het organiserend bestuur de ouderbijdrage.

 • Voor- en naschoolse opvang: 1,10 euro per begonnen halfuur
 • Schoolvrije dagen en vakantiedagen:
  •  13,50 euro per volledige dag (+6 uren)
  •  7,25 euro per halve dag (3-6 uren)
  •  4,80 euro voor minder dan 3 uren
 • Opvang voor en na gemeentelijke activiteiten (sport, jeugd, cultuur...):
  •  1,80 euro per opvangmoment
 • Op woensdagnamiddag:
  •  1,10 euro per begonnen halfuur met een max. bedrag van 7,25 euro per begonnen halfuur

Contact

Adres
Sociaal Huis Wegwijs Kasteeldreef 1 , 8720 Wakken
Tel.
056 62 10 16
kinderopvang@dentergem.be