Vul de klimaatenquête in!

Vul de enquête in

We kunnen er niet omheen, het klimaat verandert. Dit zorgt voor heel wat uitdagingen, ook op lokaal niveau. Denk maar aan drogere zomers, nattere winters en meer hittegolven. 

Om verdere klimaatverandering te beperken, moeten we anders omgaan met energie. Bovendien zullen we ook oplossingen moeten bedenken om met de wijzigingen om te gaan. 

Om mee deze uitdagingen aan te pakken, ondertekende Dentergem het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. Een eerste stap is de opmaak van het Klimaatplan 2030. Hierbij willen we zo veel mogelijk mensen betrekken. Enkel met de inzet van iedereen - inwoners, handelaars, bedrijven, landbouwers, verenigingen, experten en overheden - kunnen we de doelstellingen halen.

Heb jij een visie of goede ideeën voor het klimaatplan? Wat vind jij belangrijk voor Dentergem? Wat lijkt jou minder zinvol? Wat wil je zelf doen of doe je al? Geef via de klimaatenquête je mening over lokale klimaatacties en wat we samen kunnen doen. De enquête kan je invullen van 1 juni t.e.m. 15 juli 2022 via bovenstaande link en duurt ongeveer 10 minuten.

Wil je meer doen? Neem dan deel aan het klimaatatelier.
Wil je na het invullen van deze enquête samen verder brainstormen en concreter ingaan op acties?
Geef dan op het einde van de enquête aan dat je op 22 november 2022 wil deelnemen aan het klimaatatelier in onze gemeente. Zo maak jij mee het verschil!

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be