Klimaatatelier

Naar aanleiding van de opmaak van het klimaatplan vond het eerste klimaatatelier plaats op dinsdag 22 november. Het atelier werd georganiseerd in samenwerking met de West-Vlaamse-Intercommunale (WVI).

We mochten een 30-tal personen verwelkomen die vol ideeën zaten voor het klimaatplan. De deelnemers werden verdeeld in groepjes volgens de volgende thema’s: groen en water, mobiliteit en energie.

Doorheen de avond kwamen er veel verschillende ideeën, insteken, voorstellen aan bod die zeker een meerwaarde kunnen betekenen voor het verder uitwerken van het klimaatbeleid voor onze gemeente.

Meer informatie over het vervolgtraject volgt in het voorjaar van 2023.

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be