Samen voor een duurzaam klimaat: energie- en klimaatactieplan 2030

Meer en meer worden we geconfronteerd met de klimaatverandering. Waar is de winter naartoe waarin het hard vroor, de herfst waarin het intens regende en de zomer zonder extreme hitte? De seizoenen doorkruisen elkaar.

Hoe groot de gevolgen zijn van de klimaatverandering hangt sterk af van het klimaatbeleid dat we voeren. Ook de acties die we als inwoner, bedrijf en overheid samen ondernemen zijn van groot belang om de CO2-uitstoot te verminderen met 40% en ons voor te bereiden op de verwachte klimaateffecten.

Lokaal bestuur Dentergem sloeg met de WVI (West-Vlaamse intercommunale) de handen in elkaar voor de opmaak van een klimaatplan. Het bevat concrete ideeën van experten, onze inwoners en adviesraden. Deze ideeën moeten leiden tot het behoud van het groen, duurzamere verplaatsingen, meer wooncomfort, lagere energiefacturen en nieuwe opportuniteiten voor onze bedrijven.

Waarvoor engageert Lokaal bestuur Dentergem zich?

In het lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) zijn er vier domeinen: ‘Laten we een boom opzetten’, ‘Verrijk je wijk’, ‘Water het nieuwe goud’ en ‘Elke Buurt deelt en is duurzaam bereikbaar’. Binnen deze vier domeinen zijn er verschillende doelstellingen geformuleerd. Naast het opmaken van het klimaatplan is het bestuur volop bezig met het realiseren van verschillende acties:

Zorgen voor duurzamer energieverbruik (domein 1)

Samen met de andere gemeenten die het burgemeestersconvenant ondertekenden, engageert Dentergem zich voor een reductie van 40% CO2-uitstoot in eigen gebouwen en infrastructuur tegen 2030. Een greep uit de lopende acties:

 • zonnepanelen op openbare gebouwen zoals het gemeentehuis, de Veldschool en de gemeenteschool in Wakken;
 • opmaak van een totaalplan voor de renovatie van openbare gebouwen;
 • verLEDden van de openbare verlichting;
 • fietsleasing voor personeel van het lokaal bestuur;
 •  …

Ruimte vrij maken voor (regen)water (domein 2)

De gemeente Dentergem engageert zich samen met Vlaanderen om volgende doelstellingen te behalen: 1 m² ontharding per inwoner, 1 m³ hemelwateropvang per inwoner voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater tegen 2030. Acties die hiervoor opgestart zijn:

 • opmaak van een onthardingsstrategie;
 • opmaak van een hemelwaterplan;
 • onderzoeken van de mogelijkheden voor het hergebruik en de infiltratie van hemelwater bij het beheer van gemeentelijke gebouwen;

Integratie van meer groen (domein 3)

1 boom extra per inwoner, 0,5 m extra haag of geveltuinbeplanting per inwoner en 1 extra natuurgroenperk per inwoner tegen 2030. Lokaal bestuur Dentergem zet zich in met Vlaanderen om deze doelstellingen te behalen. Volgende acties werden uitgewerkt:   

 • uitwerken van een bomenbeheersplan;
 • projecten opzetten rond het behoud van het openbaar groen; 
  bv.: Boom zoekt tuin (gratis boom voor de burger) en Airkoe (schuilbomen bij de landbouwer)

Duurzame mobiliteit die realistisch haalbaar is (domein 4)

Tegen 2030 willen Lokaal bestuur Dentergem en Vlaanderen ook volgende doelstellingen behalen: 1 ‘toegangspunt’ voor een (koolstofvrij) deelsysteem per 1.000 inwoners, 1,5 laadpunt per 100 inwoners en 1 m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner. De acties die hiervoor opgezet worden zijn:

 • behoud en actualisatie van het mobiliteitsplan (Wakken);
 • onderzoek naar 1 fietsstraat per deelgemeente;
 • herhaling deelname Testkaravaan voor inwoners;
 • ondernemingen en lokale handelaars aanzetten tot plaatsing van (semi-) publieke laadinfrastructuur op privédomein;

Wat kan jij doen voor het klimaat?

Samen met ons de acties uit het klimaatplan helpen verwezenlijken. Heb je iets gerealiseerd, aarzel niet om je actie te registeren op de website www.groenblauwpeil.be.
Heb je vragen of suggesties? Meer informatie volgt in onze klimaatbrochure die in juni in je bus belandt en op www.dentergem.be/klimaat.

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be