Klimaat

Draag je steentje bij aan het Dentergems klimaatplan: ga na hoe het gesteld is met jouw persoonlijke bijdrage en registreer in 1 beweging je klimaatactie(s) op www.groenblauwpeil.be. Of doe er inspiratie op om je eigen groenblauwpeil te verbeteren.

Voorbeelden van acties zijn: infiltratie en hergebruik van water, het voorzien van meer en biodivers groen of het ontharden van de bodem. Heb je vragen? Contacteer de dienst Omgeving: tel. 051 57 55 20.