Klachtenreglement

Dien een klacht in

Wie klachten heeft over of voor de gemeente of het OCMW kan deze bezorgen via onder andere de website.

Het klachtenreglement beschrijft de wijze van klachtenbehandeling en rapportage. 

Het klachtenreglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 15 december 2021. 

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 24
beleid@dentergem.be