Jeugdraad

Wat?

De jeugdraad is het officiële adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alles wat kinderen, jongeren en het jeugdwerk aanbelangt. Zo is de jeugdraad de spreekbuis voor kinderen en jongeren van de gemeente.

De jeugdraad geeft advies op verzoek van het gemeentebestuur of op eigen initiatief over alles wat met kinderen, jongeren en het jeugdwerk te maken heeft. Dat kan gaan over subsidies voor het jeugdwerk en reglementen, maar ook over fuifruimtes, skate-infrastructuur, speelbossen, jeugdhuizen, fietspaden, aanplakborden, speelruimte en zo veel meer. Jongeren kunnen op die manier hun mening uiten over het jeugdbeleid.

Daarnaast steekt de jeugdraad in Dentergem ook zelf de handen uit de mouwen door een aantal activiteiten te organiseren tijdens het jaar: Dentergem Speelt!, de jeugdraaddag, de kerstmarkt...

Verder is er een jaarlijks vormingsmoment rond relevante thema’s gekozen door de leden van de jeugdraad.

Wie?

De jeugdraad in Dentergem telt leden van verschillende jeugdverenigingen, speelpleinwerking en onafhankelijke leden. Bovendien kan elke geïnteresseerde jongere uit de gemeente, tussen de 16 en 30 jaar, de jeugdraad bijwonen.

Wanneer en waar?

In Dentergem komt de jeugdraad ongeveer 10 keer per jaar samen, afwisselend in de jeugdlokalen van de verschillende verenigingen. 

Voorzitter jeugdraad:

Bram D’haenens

Deinzestraat 82, 8720 Oeselgem