Inzage van bestuursdocumenten

Vraag online aan

Het lokaal bestuur is verplicht om bestuursdocumenten openbaar te maken door:

  • inzage te geven (gratis)
  • er uitleg over te geven (gratis)
  • er een afschrift van te geven (eventueel tegen betaling).

Uiteraard is het recht op inzage niet onbeperkt en gelden een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld om het recht op privacy van burgers en het recht op bescherming van intellectuele eigendommen van bedrijven veilig te stellen. Ook documenten die nog niet volledig af zijn kunnen niet opgevraagd worden.

Wat zijn bestuursdocumenten?

Dit zijn alle stukken die de overheid in zijn bezit heeft. Dit wordt in een zeer ruime zin geïnterpreteerd.

De gemeente is echter niet verplicht om de gevraagde informatie te verwerken of te analyseren. Zo kan er bijvoorbeeld niet geëist worden dat een overheidsdienst bijkomende uitleg opschrijft of een samenvatting van een omvangrijk dossier maakt.

Bestuursdocumenten mogen niet voor commerciële doeleinden gebruik worden. Wanneer de opgevraagde bestuursdocumenten worden hergebruikt, moet u hiervoor aan de gemeente toelating vragen.

Hoe stel je je vraag?

Door op bovenstaande knop 'vraag online aan' te klikken, krijg je een online formulier met een aantal vragen. Zo kunnen wij meteen aan de slag gaan met jouw vraag.

Er is voortaan nog slechts één termijn waarbinnen beslist en uitgevoerd moet worden : die bedraagt voortaan 20 kalenderdagen. Die termijn van 20 dagen is verlengbaar tot 40 dagen, mits motivering.

Elke vraag in het kader van openbaarheid van bestuur wordt in een register bijgehouden.

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 24
beleid@dentergem.be