Integratie van meer groen

1 boom extra per inwoner, 0,5 m extra haag of geveltuinbeplanting per inwoner en 1 extra natuurgroenperk per inwoner tegen 2030. Lokaal bestuur Dentergem zet zich in met Vlaanderen om deze doelstellingen te behalen. Volgende acties werden uitgewerkt:   

  • uitwerken van een bomenbeheersplan;
  • behouden van het openbaar groen meenemen bij projecten; 
    voorbeelden projecten:
    • Boom zoekt tuin: gratis boom voor de burger
    • Airkoe schuilbomen bij de landbouwer

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be