Hoe zit dat met de verwarmingstoelage voor 2024?

Gepubliceerd op dinsdag 6 feb 2024 om 14:54

Wanneer heb ik recht op een verwarmingstoelage?

 • als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte -en invaliditeitsverzekering (categorie 1).
 • als gezin met een laag inkomen. Voor aanvragen vanaf 1 januari 2024 komen personen in aanmerking met een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is of gelijk aan 23.851,17 euro, verhoogd met 4.413,54 euro per persoon ten laste (categorie 2). 
 • als persoon met schuldenoverlast. Je geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat je de verwarmingsfactuur niet kan betalen (categorie 3).

Welke brandstoffen komen in aanmerking?

 • huisbrandolie
 • verwarmingspetroleum (type c)
 • bulkpropaangas

Propaangas en butaangas in gasflessen en aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet komen niet in aanmerking.

Bedrag van de verwarmingstoelage

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort. Het bedrag schommelt tussen 14 cent en 20 cent per liter. De toelage is beperkt tot maximum 1.500 liter brandstof per verwarmingsperiode. Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire toelage van 210 euro. Per verwarmingsperiode kan er slechts éénmaal een forfaitaire toelage bekomen worden.

Waar en wanneer aanvragen?

De aanvraag dient te gebeuren, op afspraak, bij het Sociaal Huis Wegwijs en dit binnen de 60 dagen na de levering.

Mee te brengen documenten:

 • kopie van je identiteitskaart
 • kopie van de leveringsfactuur of –bon;
 • identiteitskaart
 • rekeningnummer
 • voor categorie 3: attest schuldbemiddelaar

Het OCMW zal, om na te gaan of je voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen, jouw inkomensgegevens en die van de leden van jouw huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen. Het OCMW zal je contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij het OCMW, op het gratis telefoonnummer 0800 90 929 van het Sociaal Verwarmingsfonds of op www.verwarmingsfonds.be.