Grachten

Online meldpunt

Private grachten

Private grachten bevinden zich tussen private eigendommen. Ze moeten onderhouden worden door de aanpalende eigenaars. Het veldwetboek is van toepassing.

Bij problemen op private eigendommen is er geen tussenkomst mogelijk van openbare diensten. Bij geschillen is de Vrederechter bevoegd.

Baangrachten

Baangrachten horen bij de openbare weg. Zij zorgen voor de afwatering van het hemelwater en van het gezuiverde afvalwater indien er geen riolering aanwezig is. De wegbeheerder onderhoudt die grachten. Het Vlaamse Gewest onderhoudt de grachten langs gewestwegen of de gemeente langs gemeentewegen.

Het overwelven van baangrachten wordt gereglementeerd door een provinciale verordening.

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be