Gewestwegen

De gewestwegen worden beheerd door het Vlaams Gewest. Volgende wegen zijn gewestwegen:

  • Meulebeeksesteenweg
  • Statiestraat
  • Wontergemstraat vanaf het kruispunt met de Markegemsesteenweg tot aan het kruispunt met de Gottemstraat
  • Gottemstraat
  • Staatsbaan
  • Olsenesteenweg
  • Tieltstraat
  • Markegemstraat
  • Mandelstraat

Die gewestwegen worden beheerd door de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN) van het Vlaamse Gewest.

Administratie Wegen en Verkeer
Nijverheidstraat 11
8740 Pittem
Tel.: 051 46 68 76

Voor meldingen omtrent deze wegen kan het meldingsformulier worden gebruikt of kan er ook contact worden opgenomen  met de technische dienst van het gemeentehuis die de meldingen doorgeeft aan AWV.

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 29
td@dentergem.be