Gemeenteraad & raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad)

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn (vroegere OCMW-raad) bestaan in Dentergem uit 19 leden, waaronder de burgemeester en schepenen. De gemeenteraad is de wetgevende macht van de gemeente.

De bijeenkomsten van de gemeenteraad vinden plaats elke derde woensdag van de maand, telkens om 20 uur. Aansluitend volgt de raad voor maatschappelijk welzijn. De zittingen zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan. Ze hebben hun manier van samenwerken vastgelegd in een huishoudelijk reglement. 

Agenda & besluiten

Wil je de agenda en de openbare besluiten van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau van het OCMW, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raadscommissie raadplegen dat kan via de raadpleegomgeving:  

Raadpleegomgeving


Je kan op twee manieren zoeken:

  • Op datum: In de kalender kan je op de dag van de beslissing klikken. Er verschijnt dan een overzicht met alle besluiten die op die datum werden genomen.
  • Op zoekterm: geef in het veld ‘zoeken’ een zoekterm in. 

Voor hulp of informatie kan je terecht bij beleid@dentergem.be

De raadpleegomgeving bevat alle documenten vanaf juli 2021. Het archief (vanaf 2019) kan je hier raadplegen:

Archief notulenverslagen 2019-2021

Deontologische code

Politieke mandatarissen dienen zich te houden aan een gedragscode. Deze werd goedgekeurd in de gemeente- en OCMW-raad van 17 april 2019. Je kan ze hier digitaal raadplegen. 

Geluidsopnames 

Luister naar de opnames van de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn:

Geluidsopnames gemeenteraad

Geluidsopnames raad voor maatschappelijk welzijn

Samenstelling