Gemeentelijk toelagereglement voor het afkoppelen van regen- en afvalwater van bestaande woningen gelegen in zones met aparte afvalwaterriool

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be