De weg naar elektrificatie

Gepubliceerd op donderdag 20 jul 2023 om 23:01
Paal volgt wagen is de uitrolstrategie voor laadpalen van de Vlaamse overheid. Als lokaal bestuur neemt Dentergem zijn taak op om het plan uit te voeren voor de geschatte laadbehoefte van 44 publieke laadpunten.

De Vlaamse regering duidt laadpaaloperatoren aan die de uitbating van de laadpalen op zich zullen nemen.

Zelf een (publieke) laadpaal aanvragen

Heb je zelf geen plaats voor een laadpaal en is een bestaand publiek laadstation te veraf? Als burger, onderneming en organisatie zal je via de website van Vlaanderen een publieke laadpaal kunnen aanvragen. Zo kan je toch een paal op maximaal 250 meter van je deur verkrijgen. Ook organisaties voor autodelen en taxibedrijven zullen een laadpunt kunnen aanvragen. Dat zullen dan private laadpunten zijn, enkel door hen te gebruiken.

Lees de voorwaarden voor een aanvraag op www.vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen.

Dentergem start traject op

Daarnaast onderzoekt het lokaal bestuur welke mogelijkheden er zijn om publieke laadinfrastructuur verspreid over de gemeente, aan te bieden. De kansen tot samenwerken met de bedrijfswereld worden hierbij ook grondig bekeken.