Info lezing 'De snelste weg naar klimaatsucces' (Pieter Boussemaere)

Klimaatproblematiek, een complex onderwerp

Klimaat is een actueel topic. Er wordt heel wat over geschreven en verteld. Dat maakt dat veel mensen door het bos de bomen niet meer zien. Voor sommigen lijkt het een ver-van-mijn-bed-show, een wereldprobleem waar ze zelf weinig vat op hebben; anderen zitten er mee in, maar weten niet goed wat ze zelf kunnen ondernemen. Nog anderen ondernemen actie, maar vragen zich af: helpt het ook echt? 

Helder uitgelegd

Op 3 juni 2024 gaf Pieter Boussemaere, auteur en docent klimaat & wereldgeschiedenis aan de Vives Hogeschool in Brugge en Kortrijk, een presentatie over de stand van zaken rond de klimaatopwarming en hoe je als individu een deel van de oplossing kunt zijn. Hij is al jaren een veelgevraagd spreker en fungeert geregeld als adviseur (onder andere voor de Vlaamse overheid en de Europese Commisie). In 2018 verscheen zijn boek 'Tien klimaatacties die werken', dat eind 2021 een grondige update kreeg. Daarin vertrekt hij van de naakte feiten. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek biedt hij tien individuele acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken. 

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be