Bekendmaking HERNIEUWING CONCESSIE CAFETARIA BALIEKOUTER

Gepubliceerd op maandag 1 aug 2022 om 09:30
Gemeentebestuur Dentergem zoekt een nieuwe uitbater voor de cafetaria bij het provinciaal domein De Baliekouter in Wakken doordat de huidige concessieovereenkomst afloopt.

De cafetaria wordt druk bezocht door wandelaars, fietsers en bezoekers van het provinciaal domein.

Wie interesse heeft om de cafetaria uit te baten, kan alle informatie vinden in de bijlage onderaan dit bericht.

 • Het gaat om een concessieovereenkomst met een looptijd van 3 jaar vanaf 1 januari 2023.
 • De inschrijving moet vóór 15 september 2022 om 11u gebeuren bij het Gemeentebestuur Dentergem, conform de modaliteiten vermeld in het lastenboek.
 • Aan kandidaat-concessiehouders wordt gevraagd een concreet voorstel in te dienen dat onder meer volgende zaken omvat (voor alle vereisten, cf. lastenboek op de website):
  • voorstel basisconcessievergoeding
  • een korte toelichting over de aanpak en hoe de uitbating aansluit bij de doelgroepen en de functie van het provinciaal domein
  • een voorstel van openingsuren
  • een beschrijving van de geplande investeringen

Meer info bij Sofie De Clerck
T 051/57.55.13 of algemeen.directeur@dentergem.be

Bij afwezigheid kan ook contact gezocht worden met de technische dienst:
vragen naar Joachim Vanstaen of Mieke Hautekeete:
T 051/57.55.23 of 051/57.55.29 of technischedienst@dentergem.be