Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA)

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden,
  • waar al dan niet mag gebouwd worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moeten voldoen,
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be