Bijzonder comité voor de sociale dienst

Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn richt een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) op. Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Deontologische code

Politieke mandatarissen dienen zich te houden aan een gedragscode. Deze werd goedgekeurd in de gemeente- en OCMW raad van 17 april 2019. Je kan ze hier digitaal raadplegen. 

Samenstelling