Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op bepaalde percelen of gebieden. Ze kennen bestemmingscategorieën toe aan percelen en gebieden zoals bv. wonen, bos, economie of landbouw.
 
We onderscheiden voor het grondgebied van de gemeente Dentergem volgende bestemmingsplannen:

  • Het gewestplan Roeselare-Tielt (dd. 17/12/1979)
  • Bijzondere plannen van aanleg (BPA’s)
  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s)

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be