Belasting op individueel bezoldigd personenvervoer - aanslagjaar 2021

Gepubliceerd op 18/01/2021

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 16
boekhouding@dentergem.be