Bekendmakingen

Raadpleegomgeving

Lokaal bestuur Dentergem wil de beslissingen van alle mogelijke organen kenbaar maken aan de burgers.

Via een aparte webpagina, de raadpleegomgeving, kan iedereen bepaalde documenten raadplegen die het bestuur moet bekendmaken volgens het decreet over het lokaal bestuur. De bekendmaking gebeurt binnen de tien dagen na het nemen van de besluiten.

Welke documenten kan je zoal bekijken via de raadpleegomgeving?

 • Agenda van de gemeenteraad
 • Agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn
 • Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen
 • Besluitenlijst van het vast bureau
 • Besluitenlijst van de gemeenteraad
 • Besluitenlijst van de raad voor maatschappelijk welzijn
 • Besluiten van de burgemeester
 • Verslag van de gemeenteraad
 • Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn

Hoe raadplegen?

 1. Surf naar de digitale raadpleegomgeving.
 2. Ga naar de kalender (rechtsboven) en selecteer de juiste maand.
 3. Selecteer het juiste vergaderorgaan in de lijst (menu links van de maand).
 4. Klik de zitting aan die je wil bekijken.

Zoeken

Je kan een besluit na de zitting op twee manieren zoeken.

 1. Weet je op welke datum de beslissing werd genomen? Klik dan in de kalender op de juiste dag. Er verschijnt dan een overzicht van de besluiten die op die datum werden genomen.
 2. Als je de beslissingsdatum niet kent, kan je een zoekterm ingeven in het veld ‘Zoeken …’ rechts bovenaan.

Inzage en klachtenprocedure

Om inzage te krijgen in de besluiten die op de besluitenlijsten vermeld zijn, volg je de procedure voor toegang tot bestuursdocumenten. Meer info daarover vind je op de pagina over de inzage in bestuursdocumenten.

Het publiek kan tegen de besluiten een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Meer info over deze procedure vind je in de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Bekendmakingen omgeving

Als burger kan je tijdens het openbare onderzoek een specifiek dossier, project, … komen inkijken. Een openbaar onderzoek wordt gehouden om de bevolking in te lichten en na te gaan of er mensen bezwaren hebben. Om het dossier in te kijken, moet je een afspraak maken.

Onderaan deze pagina vind je de specifieke dossiers waarover momenteel een openbaar onderzoek loopt.

Besluiten brandweer en politiezone

De besluiten van de politieraad, het politiecollege en de zoneraad van de brandweerzone zijn niet beschikbaar via de raadpleegomgeving. Je kan ze onderaan deze pagina bekijken.