Bejaardenwoningen Nellekenshof

Maak een afspraak

Voor wie?

De kandidaat-huurder:

  • Moet op het moment van de aanvraag de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben.
  • Voor kandidaten met een verminderde zelfredzaamheid wordt de leeftijd verlaagd tot 55 jaar.
  • Moet voldoende zelfredzaam zijn: eventueel kan hij/zij beroep doen op de thuiszorgdiensten (bv. warme maaltijden, klusjesdienst).
  • Mag bebouwde of onbebouwde onroerende goederen bezitten in volle eigendom of vruchtgebruik maar het gezamenlijk kadastraal inkomen mag niet hoger zijn dan 743,68 euro.
  • Krijgt voorrang wanneer hij/zij zijn domicilie heeft of minimum één jaar had in de gemeente Dentergem.
  • Er wordt tevens voorrang gegeven aan de echtgeno(o)t(e) van een bejaarde die minimum één jaar in een Woon- en Zorgcentrum verblijft in Dentergem ook al is de echtgeno(o)t(e) gedomicilieerd in een andere gemeente.

Wat?

Het OCMW beschikt over 11 bejaardenwoningen in het Nellekenshof in Dentergem.
Deze woningen zijn voorzien van het nodige comfort en bieden de mogelijkheid om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.

Kostprijs?

De maandelijkse huurprijs wordt bepaald door het vast bureau en wordt jaarlijks geïndexeerd. Overeenkomstig de huurovereenkomst is de huurder gehouden tot het betalen van een brandverzekering, de huurherstellingen, het gebruik van water, gas en elektriciteit.

Contact

Adres
Kasteeldreef 1 , 8720 Wakken
Tel.
056 62 10 10
sociaalhuis@dentergem.be
Morgen
open van 08:30 tot 12:00 13:30 tot 16:30
Alle openingsuren Sociaal Huis Wegwijs