Algemeen Politie- en GAS-reglement zone MIDOW

Algemeen politiereglement (APR)

Het algemeen politiereglement (APR) wordt opgemaakt door de gemeenteraad en omvat de regels over wat er mag en niet mag op gemeentelijk grondgebied en het openbaar domein. Er is een gezamenlijk reglement van kracht voor Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke. Deze gemeenten zijn verenigd in 1 politiezone: MIDOW.

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

In het APR is ook een hoofdstuk opgenomen over gemeentelijke administratieve sancties. Met behulp van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) kan het lokaal bestuur bestuurlijk optreden tegen overlastproblemen en kleine criminaliteit/inbreuken die de openbare orde, rust en veiligheid verstoren.

De GAS-reglementering werd in het leven geroepen om minder ernstige misdrijven, die vroeger vaak geseponeerd werden door het parket, niet onbestraft te laten. Zo probeert het lokaal bestuur bij te dragen aan een groter veiligheidsgevoel op het gemeentelijk grondgebied.

Vaststellingen van overtredingen op de politiereglementen kunnen gebeuren door de lokale politie, de gemeenschapswacht of door een gemeentelijke ambtenaar-vaststeller.

Het bepalen van de sanctie gebeurt door de sanctionerende ambtenaar van het GAS-secretariaat van de stad Roeselare, waarmee het lokaal bestuur een samenwerkingsovereenkomst afsloot. Voor bemiddelingsprocedures wordt een beroep gedaan op een bemiddelaar van de stad Kortrijk.

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 21
planning@dentergem.be