Aanvullend politiereglement - invoering eenrichtingsverkeer in deel Olsenesteenweg

Goedgekeurd gemeenteraadszitting 26 augustus 2022

Gepubliceerd op website op 9 september 2022

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 29
technischedienst@dentergem.be