Burgemeestersconvenant 2030

Op 29 oktober 2021 ondertekende Burgemeester Koenraad Degroote het burgemeestersconvenant 2030. Hiermee engageert het lokaal bestuur zich om inspanningen te leveren die de uitstoot van broeikasgassen op het grondgebied van de gemeente tegen 2030 met 40% te verminderen.

De CO2-uitstoot is ook de voornaamste oorzaak van de klimaatverandering. Daarenboven zal het lokaal bestuur maatregelen moeten nemen om de lokale veerkracht ten opzichte van de gevolgen van klimaatverandering te verhogen. Fenomenen zoals hitte, droogte en wateroverlast komen de laatste jaren steeds sterker aan bod met als gevolg dat we met alle inwoners van de gemeente er ons samen tegen zullen moeten wapenen.

De gemeente Dentergem zal in samenwerking met de streekintercommunale “WVI” dit engagement waarmaken door een duurzaam Energie- en klimaatactieplan op te stellen voor de gemeente. Dat plan moet binnen uiterlijk twee jaar klaar zijn en een overzicht hebben van klimaatvriendelijke acties over verschillende beleidsdomeinen heen zoals wonen, mobiliteit, hernieuwbare energie, etc.

Binnen de opmaak van het duurzaam Energie- en klimaatactieplan staat ‘samenwerken’ centraal. Hiervoor hebben wij zeker jullie hulp nodig.

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be