1 boom extra per Vlaming tegen 2030: Dentergems bomenplan

Dentergems bomenplan

Eind 2022 tekende Dentergem in voor de opmaak en opvolging van een bomenplan in samenwerking met Stadlandschap West-Vlaamse hart. Dat plan zal bijdragen aan de klimaatdoelstelling ‘1 boom extra per Vlaming tegen 2030’. Een bomenplan omvat een opsomming en beschrijving van bomen op het openbaar domein. Op basis van deze inventarisatie wordt een bomenbeheersplan opgesteld met beheerrichtlijnen voor elke individuele boom. Het schrijven van het plan is voorzien in het voorjaar van 2024.

De projecten ‘Airkoe’ (afgelopen) en ‘Boom zoekt tuin’ zorgen voor het startschot van de bomenacties.

Contact

Adres
Gemeentehuis Dentergem Kerkstraat 1 , 8720 Dentergem
Tel.
051 57 55 20
omgeving@dentergem.be