Sociaal Huis - OCMW Dentergem

Home

Print deze pagina

-> HULP NODIG BIJ HET INVULLEN VAN JE BELASTINGSAANGIFTE ?

De gemeente Dentergem organiseert op dinsdag 14 mei, dinsdag 21 mei en dinsdag 28 mei 2019 zitdagen in samenwerking met de FOD Financiën voor het invullen van de aangiften personenbelasting aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018). De zitdagen zullen plaatsvinden in het gemeentehuis van Dentergem (Kerkstraat 1, 8720 Dentergem), telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Afsprakensysteem :

Dit jaar werken we met een afsprakensysteem. Het grootste voordeel is dat de wachtrijen zo beperkt worden en dat iedereen weet wanneer hij/zij zal geholpen worden. De plaatsen zijn beperkt, leg dus tijdig je afspraak vast.

Leg je afspraak vast :

Wens je hulp bij het invullen van je aangifte? Neem contact op met mevrouw Els Vandenheede van de dienst burgerzaken om een afspraak vast te leggen

  • door te bellen naar 051 57 55 22 of
  • door te mailen naar bevolking@dentergem.be of
  • op de dienst burgerzaken in het gemeentehuis

Opgelet!

  • Zonder afspraak kan je niet verder geholpen worden op de gemeentelijke zitdagen
  • 1 aangifte = 1 afspraak. Wens je meerdere aangiften te laten invullen, dan dien je evenveel afspraken te vragen
  • Aangiften van zelfstandigen worden niet ingevuld
  • U dient zich steeds aan te bieden in het bezit van uw identiteitskaart
  • Indien u een aangfite van iemand anders meebrengt, dient men een volmacht en een kopie van de identiteitskaart van die andere persoon mee te brengen.-> NIEUW OPENINGSUREN VOOR HET OCMW DENTERGEM MET INGANG VAN 01/01/2019 ! 

Met ingang van 01 januari 2019 worden de openingsuren als volgt gewijzigd :

OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

BALIE - OPLAADTERMINAL :

MAANDAG :

08u30-12u00 & 13u30-16u30
DINSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-17u30
WOENSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u30
DONDERDAG :
08u30-12u00 & namiddag gesloten
VRIJDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u00

SOCIALE DIENST :

MAANDAG :
09u00-11u30 & 14u00-16u00
DINSDAG :
09u00-11u30 & 15u00-17u00
WOENSDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
DONDERDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
VRIJDAG :

09u00-11u30 & enkel na afspraak

 

-> AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN MET INGANG VAN 01/01/2019 ! 

Met ingang van 01 januari 2019 worden de tarieven van de maaltijden als volgt aangepast :

Warme maaltijden :

Gewone maaltijd met soep                     €   6.45
Dieetmaaltijd zonder soep                    €   5.95
Grote maaltijd met soep                      €   7.15
Grote maaltijd zonder soep                   €   6.65
Extra soep                                   €   1.00


Koude schotel :
In vervanging van warme maaltijd 
zonder soep en dessert)                      €   6.65
    
Gekoelde maaltijden :    
Gewone maaltijd met soep (zonder dessert)    €   6.70
Gewone maaltijd zonder soep (zonder dessert) €   6.20
    
Isomo-doos                                   €  10.00-> KLUSJESDIENST WINTERNOODHULP

Personen met een handicap en senioren vanaf 75 jaar die in Dentergem wonen kunnen een beroep doen op onze klusjesdienst voor het ruimen van sneeuw in de onmiddellijke woonomgeving.  Het tarief is vastgesteld op € 5 per begonnen half uur.  Voldoet u niet aan de leeftijdsvoorwaarde, dan kan er toch winternoodhulp geboden worden volgens de voorwaarden en tariefbepaling van de algemene klusjesdienst.

Aanvragen :
OCMW Dentergem, Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem. Tel.: 056/62.10.10
Email :
administratie@ocmwdentergem.be

 

-> VERHUIS BUREEL IBO SCOEBIDOE

Vanaf 3 september 2018 werd het IBO een volwaardige peiler in de dienst jeugd van het gemeentebestuur Dentergem. De nieuwe dienst werd ondergebracht in het Sociaal Huis Wegwijs, Kasteeldreef 1 te 8720 Wakken. De jeugddienst bestaat uit: Enya, Elien, Ward en Dorien. Enya en Ward zullen beiden een aantal IBO's coördineren.

Concreet betekent deze verhuis:
- Ouders van Oeselgem kunnen tot 8u30 het 4-uurtje binnenbrengen. Hierna kunnen we niet garanderen dat er iemand aanwezig is.
- Er kan nog steeds een afspraak gemaakt worden met een coördinator in het Sociaal huis of op één van de locaties van het IBO.
- Tijdens de speelpleinwerking zal er regelmatig iemand van de jeugddienst aanwezig zijn in Oeselgem en Markegem.

Contactgegevens:
Jeugddienst:
056/62.10.16
Email: jeugddienst@ocmwdentergem.be - kinderopvang@ocmwdentergem.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-> BEDRAGEN LEEFOON MET INGANG VAN 01/09/2018

De spilindex voor sociale uitkeringen werd overschreden. Daarom worden de bedragen die tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn behoren geïndexeerd met ingang van 01/09/2018:

Met ingang van 01/09/2018 worden de bedragen van het leefloon opgetrokken tot :

Categorie I   :    voor een samenwonende :   
                            € 7.284,12 per jaar of € 607,01 per maand

Categorie II  :    voor een alleenstaande :   
                            € 10.926,19 per jaar of  € 910,52 per maand     

Categorie III :   voor een persoon die samenwoont met een gezin ten zijnen laste :
                            € 15.057,85 per jaar of € 1.254,82 per maand

 

-> WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 2018

Onze vrijwilligers van de Mindermobielencentrale zetten zich dagelijks in om 60-plussers, personen met een beperking of personen in een sociale noodsituatie veilig naar hun bestemming te brengen. Alle vrijwilligers, afkomstig uit groot Dentergem, zorgen ervoor dat leden van de MMC alsnog kunnen deelnemen aan het alledaagse leven op een aangename manier door onder andere een bezoek te brengen aan een vriend, kapsalon, de OKRA... Zij brengen ook vaak onze leden naar ziekenhuizen en specialisten.

Wij namen onze vrijwilligers in de week van de vrijwilliger mee naar een heerlijk bedankingsmoment. Op deze dag kon men kennis maken met de andere collega’s en ervaringen uitwisselen. De MMC telt momenteel elf vrijwilligers, goed voor 625 ritten en een afstand van 17.230 kilometer. Hiervoor onze oprecht dank vanuit het Sociaal Huis Wegwijs en wij hopen dat deze fijne en aangename samenwerking mag blijven duren.

Wij willen hierbij ook Greta Fack en onze asielbuddy’s, D’Hondt Jens, Dewulf An en Naessens Patricia nogmaals bedanken voor hun inzet in de mindermobielencentrale en de werking met asielzoekers. Wij wensen hen nog veel succes in alles wat ze doen of gaan doen. De asielbuddy werking werd stopgezet aangezien de instroom van asielzoekers fel verminderd is het afgelopen jaar.

(Van links naar rechts boven: Vannieuwenhuyze Annie, De Clercq Tom, Baert Dieter (verantwoordelijke MMC), De Smet Trees (OCMW voorzitter) - Van links naar rechts onder : Depover Roland, Bijls Jaak, Verdoodt Ines, Lambrecht Sabine, Vansteenbrugge Marc & Minjauw Marie Jeanne - Afwezig: Verzelen Cecile, Malfait Caroline & De Ketele Wim.

 

-> NIEUWE TARIEVEN IBO SCOEBIDOE MET INGANG VAN 01/07/2016

Vanaf vrijdag 01/07/2016 gelden de volgende tarieven voor de voor- en naschoolse opvang :

Voor- en naschoolse opvang :
€ 0.90 per begonnen half uur


Schoolvrije dagen en vakantiedagen :

- € 10.00 per volledige dag (+6u)
- € 5.50 per halve dag (3u-6u)
- € 3.25 minder dan 3u

Opvang voor en na gemeentelijke activiteiten (sport, jeugd, cultuur,...) :
- € 0.90 per begonnen half uur, met een max.bedrag van € 3.25

Op woensdagnamiddag :
- € 0.90 per begonnen half uur, met een max.bedrag van € 5.50

Gebruikers met financiële moeilijkheden worden aanbevolen om contact te nemen met de sociale dienst van OCMW Dentergem tot het bekomen van een sociaal tarief en/of afbetalingsplan.

Na sluitingstijd wordt een boete van € 5.00 aangerekend. Dit om misbruiken te voorkomen.

 

 

 

 

 

 

Zoeken
Sociaal Huis

Kasteeldreef 1
8720 Dentergem
T 056 62 10 10
F 056 61 49 88

OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

BALIE - OPLAADTERMINAL :

MAANDAG :

08u30-12u00 & 13u30-16u30
DINSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-17u30
WOENSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u30
DONDERDAG :
08u30-12u00 & namiddag gesloten
VRIJDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u00

SOCIALE DIENST :

MAANDAG :
09u00-11u30 & 14u00-16u00
DINSDAG :
09u00-11u30 & 15u00-17u00
WOENSDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
DONDERDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
VRIJDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak

Nieuwsbrief