Drinkwatertarieven 2018 De Watergroep

Print deze pagina
Vanaf 1 januari 2018 hanteert De Watergroep een geïndexeerd tarief voor drinkwater. Hieronder een overzicht van de wijzigingen voor huishoudelijke klanten

De tariefstructuur

De drinkwaterfactuur bestaat uit 3 onderdelen:

  • de prijs voor de productie en de levering van drinkwater
  • de bijdrage voor afvoer
  • de bijdrage voor zuivering

Voor elk van deze onderdelen is er een vastrecht en een tarief voor verbruik.

Vastrecht

Het tarief voor het vastrecht blijft in 2018 ongewijzigd.

In de praktijk komt het vastrecht neer op:

Soort vastrecht

Bedrag vastrecht,
per wooneenheid, per jaar
(excl. 6% btw)

Korting op vastrecht,
per gedomicilieerde
(excl. 6% btw)

Vastrecht drinkwater

50 euro

10 euro

Vastrecht gemeentelijke bijdrage afvoer

30 euro

6 euro

Vastrecht bovengemeentelijke bijdrage zuivering

20 euro

4 euro

Productie en levering van drinkwater

Voor het basisverbruik wordt een basistarief van € 1,7808 euro/m³ (excl. 6% btw) aangerekend. Dit geldt voor een verbruik van 30 m³ per wooneenheid plus 30 m³ per gedomicilieerde per jaar.

Voor al het water dat meer verbruikt wordt dan het basisverbruik, wordt het comforttarief aangerekend. Het comforttarief bedraagt het dubbele van het basistarief, dus 3,5616 euro/m³
(excl. 6% btw).

Bovengemeentelijke bijdrage zuivering

Daarnaast kunnen wij u meedelen dat het tarief voor de bovengemeentelijke bijdrage zuivering voor particuliere gebruikers geïndexeerd is tot volgende bedragen (excl. btw): 

  • basistarief: 0,9670 euro/m³
  • comforttarief: 1,9340 euro/m³.

 Gemeentelijke bijdrage afvoer

Het maximale tarief voor de gemeentelijke bijdrage afvoer bij collectieve sanering is begrensd tot volgende bedragen:

  • basistarief: 1,3538 euro/m³
  • comforttarief: 2,7076 euro/m³

De voorwaarden om recht te hebben op een sociale korting van 80% en de berekening van deze sociale korting blijven ongewijzigd.

Voor verdere informatie kan u terecht op www.dewatergroep.be/tarieven.Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Login