PWA Dentergem

Print deze pagina

Wat is een PWA?

PWA is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) opgericht door de Gemeente Dentergem.

Dat agentschap is in samenwerking met de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) bevoegd voor de organisatie en de controle van activiteiten die men niet aantreft in de reguliere arbeidscircuits.

Het PWA richt zich tot langdurig uitkeringsgerechtigde werklozen en personen die het leefloon of financiële sociale bijstand genieten. Een PWA-kracht behoudt de volledige werkloosheidsuitkering en krijgt per gewerkt uur een netto supplement van € 4,10.

De aankoop van pwa-cheques geeft recht op een belastingsvermindering van 30%.

PWA'er tewerkstellen

Een PWA-er kan tewerkgesteld worden :

  • Bij particulieren: hulp voor klein tuinonderhoud, hulp voor de opvang of begeleiding van kinderen, zieken, bejaarden of gehandicapten…
  • Bij lokale overheden: gelegenheidshulp bibliotheek, seizoenwerkzaamheden, regelen van het verkeer aan scholen, hulp bij het bedelen van maaltijden…
  • Bij vzw’s: administratieve hulp in geval van uitzonderlijke activiteiten, hulp bij de organisatie en tijdens het verloop van verschillende evenementen…
  • Bij onderwijsinstellingen: voor- en naschoolse kinderopvang, hulp bij het begeleiden van kinderen naar activiteiten, hulp bij de organisatie van naschoolse activiteiten, hulp bij het begeleiden van de schoolbus…
  • Bij land- en tuinbouwsector: seizoensgebonden activiteiten.

Maxima

Het maximaal aantal te presteren uren per kalendermaand hangt af van de type gebruiker en van de aard van de activiteit.

  • Maximum 45 uren per kalendermaand: activiteiten bij lokale overheden en vzw’s.
  • Maximum 70 uren per maand: hulp voor klein tuinonderhoud, bewaking of begeleiding van zieken of kinderen en activiteiten bij onderwijsinstellingen.
  • Maximum 150 uren per maand: seizoens- en gelegenheidsgebonden activiteiten in de land- en tuinbouwsector.

De maximumgrens van 630 uur per kalenderjaar mag echter niet worden overschreden.

Inschrijven

Men dient zich in te schrijven bij het PWA van de gemeente waar de activiteit zal worden uitgevoerd. Bij de inschrijving geeft het PWA de te betalen prijs per pwa-cheque door. De prijs varieert van € 5,95 en € 6,20.

De voorwaarden, tarieven en lijst van de toegelaten activiteiten zijn te bekomen op het PWA-kantoor.Vzw PWA Dentergem
Wapenplaats 25
8720 Wakken
      
Ma 8.15-12 uur
Di 8.15-12 uur
Wo 8.15-12 uur
Do 8.15-12 uur
Vr 8.15-12 uur
   

Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Login