Samenstelling en leden

Print deze pagina

Samenstelling van de jeugdraad

In het decreet lokaal jeugdbeleid staat zeer duidelijk wie lid kan worden van de jeugdraad.

  • Afgevaardigden van de geïnteresseerde plaatselijke of intergemeentelijke jeugdwerkinitiatieven die een actieve werking of rekrutering kunnen aantonen binnen het grondgebied van de gemeente in kwestie.
  • Geïnteresseerde jeugd uit de gemeente, gecoöpteerd door de gemeentelijke jeugdraad.

Lid worden?

INSPRAAK EN PARTICIPATIE VAN DE BURGER

Nieuwe legislatuur

Het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen is traditiegetrouw een drukke periode, met veel vernieuwingen. 2019 is daarom een jaar van nieuwe ideeën en nieuwe engagementen, zowel voor de nieuw verkozenen als voor de burgers.

Adviesraden zijn de schakel tussen bevolking en beleid

In Dentergem wordt al jaren ingezet op een intensieve adviesradenwerking. Deze raden staan garant voor burgerparticipatie en vormen de schakel tussen de bevolking en het opgestelde en uit te voeren beleid.

Om de adviesraden samen te stellen, zijn we opnieuw op zoek naar verenigingen die een vertegenwoordiger willen afvaardigen of naar individuele experts. U hoeft dus geen lid te zijn van een vereniging om te kunnen zetelen in een van de adviesraden.

Deze afvaardiging geldt voor de volledige beleidsperiode van 6 jaar. Indien een vertegenwoordiger toch vroegtijdig afhaakt, dient de vereniging zelf een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden. Indien een onafhankelijk lid afhaakt, staat het bestuur in voor het aanstellen van een vervanger. Indien uw vereniging graag wil deelnemen aan één of meerdere van de Dentergemse adviesraden of u kent deskundigen ter zake, dan kunnen er voordrachten voor deelname ingediend worden bij de Dienst communicatie.

U kunt het invulformulier hier downloaden.

 

 

 

 

 


Jeugddienst
Sociaal Huis
Kasteeldreef 1
8720 Wakken
Tel.: 056 62 10 16
jeugddienst@ocmwdentergem.be
 
ma. 8.30-12 en 12.30-17 uur
di. 8.30-12 en 12.30-18 uur
wo. 8.30-12 en 12.30-17 uur
do. 8.30-12 en 12.30-18 uur
vr. 8.30-12 en 12.30-17 uur
 
Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login