Stedenbouwkundige verordeningen

Print deze pagina

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt.

In het hele Vlaamse gewest

In provincies

West-Vlaanderen:  MB 23 juli 2008 - provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van baangrachten

In gemeente

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 17.02.2005Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login