Openbare onderzoeken

Print deze pagina
bekendmaking beslissing OMV - Hekkenstraat zn, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018100359

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 7 december 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Christ Wolfcarius, Hekkenstraat 41 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Hekkenstraat zn en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 845E2, 845F2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een logementshuis voor seizoenarbeiders.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Puymoortelstraat 8, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018115471

Het gemeentebestuur deelt mee dat door de heer Joan Vercruysse, Puymoortelstraat 8 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, ingedeelde inrichting) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Puymoortelstraat 8 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 142B, 46A.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen en uitbreiden loods.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 7 december 2018 tot en met 6 januari 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018115471) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 6 januari 2019.

 
bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Kouterweg, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018116568

Het gemeentebestuur deelt mee dat door mevrouw Kelsey Desmedt, Kouterweg 16 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kouterweg 16, Kouterweg 18, Kouterweg 20, Kouterweg 22, Kouterweg 24 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 354H, 354L, 354M, 354S, 354V.

Het betreft een aanvraag tot het bijstelling verkaveling voor oppervlakte bijgebouw.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 7 december 2018 tot en met 6 januari 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018116568) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 30 november 2018.

 
bekendmaking openbaar onderzoek - Kruisstraat-Dentergemstraat

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018114211

Het gemeentebestuur deelt mee dat door mevrouw Nele Vande Kerckhove,  een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein tussen de Kruisstraat en de Dentergemstraat met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 410B, 63K, 63N.

Het betreft een aanvraag tot het openleggen van de binnenbeek in dentergem.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 29 november 2018 tot en met 29 december 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018114211) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 29 december 2018.

 
bekendmaking beslissing OMV - Roterijstraat 10, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018134812

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 23 november 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door mevrouw Inge Deconinck, Roterijstraat 10 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Roterijstraat 10 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 356Z, 360P.

Het betreft een aanvraag tot het slopen en herbouwen van een bijgebouw.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Dentergemstraat 13, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018127775

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 23 november 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Wally Maurice Spriet, Dentergemstraat 13 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dentergemstraat 13 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 349C.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een carport.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Tieltstraat 22, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018126878

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 23 november 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Cederic Maes, werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tielstraat 22 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie A, perceel 105M.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van totem - reclamepaneel.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Dreve 87, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018109416

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 23 november 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Dries Allaert, Dreve 87 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dreve 87 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 345C.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Puymoortelstraat zn, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018103031

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 23 november 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Noël Joseph Martens, Heurnestraat 203 te 9700 Oudenaarde werd geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Puymoortelstraat zn te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 603A, 603B, 603C, 603D.

Het betreft een aanvraag tot een reliëfwijziging.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Kouterweg 27, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018078821

Het gemeentebestuur deelt mee dat op 20 november 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Andy Ally, Kouterweg(Mar) 27 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kouterweg 27 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 551D, 551G, 551H; Afdeling 44025, sectie A, perceel 66F, 66G, 67C.

Het betreft een aanvraag tot wijziging luchtwasser en bouw loods.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Palingstraat 40, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018133245

Het gemeentebestuur deelt mee dat door de heer Janko Ducatteeuw, Palingstraat 40 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Palingstraat 40 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 221K2.

Het betreft een aanvraag tot het aanbouw carport.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 26 november 2018 tot en met 26 december 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018133245) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 26 december 2018.

 

 
bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Fonteynestraat 7, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018134365

Het gemeentebestuur deelt mee dat door de heer Patrick Devaere, Fonteynestraat 7 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Fonteynestraat 7 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 319D.

Het betreft een aanvraag tot het heropbouw van een schuur.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 29 november 2018 tot en met 29 december 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018134365) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 29 december 2018.

 
Bekendmaking openbaar onderzoek - Sint-Sebastiaanslaan 13, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018123847

Het gemeentebestuur deelt mee dat door de heer Olivier Gesquiere, Sint-Sebastiaanslaan 13 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Sebastiaanslaan 13 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, Sectie B, perceel 1143A.

Het betreft een aanvraag tot het bijstelling verkavelingsvoorschriften voor reliëfwijziging.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 23 november 2018 tot en met 23 december 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018123847) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 23 december 2018.

 
bekendmaking beslissing OMV - Kapittelstraat 5, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018122577

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 november 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Eric Van Bosbeke, Kapittelstraat 5 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kapittelstraat 5 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 521K.

Het betreft een aanvraag tot het het regulariseren van een pergola.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Vennebosstraat 10-12, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018113376

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 november 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Lieven Lagast, Vennebosstraat 10 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vennebosstraat 10, Vennebosstraat 12 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, percelen 344E, 344F, 345E, 348B.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiding bestaande vijver.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Groenhove 18, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018112556

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 november 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door mevrouw Elien Van Nieuwenhuyse, Groenhove 18 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Groenhove 18 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving: Afdeling 4, SectieB, nr. 985B5.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
Bekendmaking beslissing OMV - Ter Plancken, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018101469

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 november 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Yves Haghedooren, Felix D'Hoopstraat 180 te 8700 Tielt werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Ter Plancken (lot 11-13) en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1138A, 1138B, 1138C.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 3 koppelwoningen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Adamstraat 8, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018103586

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door mevrouw Louise Vanthuyne, Adamstraat 8 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Adamstraat 8 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie A, perceel 234M.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een bestaande ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Sint-Sebastiaanslaan 43, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018102419

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Inge Bogaerts, Reigersvliet 12 te 9870 Zulte werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Sebastiaanslaan 43 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 986F2, 990H4.

Het betreft een aanvraag tot het aanleg autostaanplaats.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Statiestraat 131b, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018101842

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Frank Verhaege, Statiestraat 131 bus b te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Statiestraat 131 b te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 226T.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een carport.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Sint-Sebastiaanslaan 45, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018099888

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Ivan Verstraete, Heirweg 202 te 8710 Wielsbeke werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Sebastiaanslaan 45 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 986F2, 990H4.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van carport en tuinberging.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Abbeloos 15, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018091502

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Sophie Obin, Abbeloos 15 te 8720 Dentergem werd geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Abbeloos 15 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 162N4.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een carport en bergplaats.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Bulmolenweg 33, 40, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018055934

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Robert DE SMET, Oeselgemstraat 75 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bulmolenweg 33, Bulmolenweg 40 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 103A, 104A, 105L.

Het betreft een aanvraag tot het verkaveling bulmolenweg.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Deinzestraat zn, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018083508

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Marc Debie, Abeelestraat 26 bus b te 8710 Wielsbeke BELGIE werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat zn te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 189/2B, 190N, 192S.

Het betreft een aanvraag tot het verkaveling deinzestraat.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Vennebosstraat 38, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018058560

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Koen Vercouter, Vennebosstraat 38 te 8720 Dentergem werd deels vergund en deels geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vennebosstraat 38 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 376H2.

Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van verkaveling.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Login