Openbare onderzoeken

Print deze pagina
bekendmaking beslissing OMV - Sint-Sebastiaanslaan 13, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019081823

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 12 juli 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XXwerd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Sebastiaanslaan 13 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1140A, 1143A, 1149A.

Het betreft een aanvraag tot het reliëfwijziging.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Bekendmaking beslissing OMV - Deinzestraat 108, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019076575

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 12 juli 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 108 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie A, perceel 134G, 134H.

Het betreft een aanvraag tot het regularisatie van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Sint-Sebastiaanslaan lot 16+17, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019042058

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 12 juli 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XXwerd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Sebastiaanslaan lot 16+17 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 990M4.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 2 halfopen woningen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Kappelstraat 75, Markegemstraat 112, Markegemstraat 114, Ter Plankcken verschillende nummers

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019045394

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 12 juli 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Luc Taelman, Vijvestraat 39 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kapellestraat 75, Markegemstraat 112, Markegemstraat 114, Ter Plancken 1, Ter Plancken 12, Ter Plancken 13, Ter Plancken 16, Ter Plancken 17, Ter Plancken 18, Ter Plancken 19, Ter Plancken 20, Ter Plancken 22, Ter Plancken 23, Ter Plancken 26, Ter Plancken 28, Ter Plancken 3, Ter Plancken 30, Ter Plancken 31, Ter Plancken 33, Ter Plancken 37, Ter Plancken 39, Ter Plancken 41, Ter Plancken 43, Ter Plancken 45, Ter Plancken 5, Ter Plancken 7, Ter Plancken 8B te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1135A, 1135B, 1135C, 1135D, 1135E, 1135F, 1135M, 1135N, 1138A, 1138B, 1138C, 1138D, 1138E, 1138F, 1138G, 1138H, 1138K, 1138L, 1138M, 1138N, 1138P, 1138R, 1138S, 1138T, 1138V, 773A2, 773A3, 773B3, 773C2, 773E2, 773G2, 773K2, 773N2, 773P2, 773R2, 773S2, 773T2, 773V2, 773W2, 773X2, 773Y, 781B6, 781K7, 781L7, 781M7, 781N7, 781V6.

Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van verkaveling ter plancken lot 26-29.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Deinzestraat 110, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019056889

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 12 juli 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XXwerd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 110 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie A, perceel 155B.

Het betreft een aanvraag tot het wijzigen van een verkaveling.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Gottemstraat 49, 51, 53 en 55 te Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019024932

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Gottemstraat 49, Gottemstraat 51, Gottemstraat 53, Gottemstraat 55 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 156_, 157A, 158A, 531G, 534H, 535K, 535L, 538R, 538S.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een keerwand langs de Speibeek en Oudemandelbeek in Dentergem.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 12 juli 2019 tot en met 10 augustus 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019024932) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 10 augustus 2019.

bekendmaking beslissing OMV - Wullaertstraat 5, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019067285

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 5 juli 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wullaertstraat 5 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 995T.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Markegemsesteenweg 131, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019062362

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemsesteenweg 131 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 204F, 206Y.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een grond in 2 loten.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 12 juli 2019 tot en met 10 augustus 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019062362) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 10 augustus 2019.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Eugeen Van Maldeghemstraat 20, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019069496

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Eugeen Van Maldeghemstraat 20 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 298D2, 298G2.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een afsluiting en het stapelen van bouwmaterialen.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 15 juli 2019 tot en met 13 augustus 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019069496) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 13 augustus 2019.

bekendmaking meldingsakte OMV - Vijvestraat 21+, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2019065472

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 28 juni 2019 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door XX.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Vijvestraat 21+ en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 452X.

Het betreft een melding voor het tijdelijke bronbemaling.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Sint-Sebeastiaanslaan 57, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019071088

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 28 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Gilles De Neef, Sint-Sebastiaanslaan 57 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Sebastiaanslaan 57 en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 990L3.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een terrasoverkapping.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Vennebosstraat 38, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019068589

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 28 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd deels vergund en deels geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vennebosstraat 38 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 376H2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinkamer en overdekte doorgang.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Statiestraat 40-42, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019057529

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 28 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Statiestraat 40, Statiestraat 42 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 412P, 412R.

Het betreft een aanvraag tot het samenvoegen van 2 woningen tot 1 woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Vennestraat zn, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019050791

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 28 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd deels vergund en deels geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vennestraat zn en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 892D.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een weidestal.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Markegemstraat 36-38, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019024225

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 28 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemstraat 36, Markegemstraat 38 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 279L.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van woning tot appartementen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Bamstraat 3, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018144669

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 28 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bamstraat 3 en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 507M, 507R.

Het betreft een aanvraag tot de regularisatie van de uitbreiding van het atelier en het uitbreiden van het atelier.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Oosthoekstraat 17A, 18, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018131153

Het gemeentebestuur deelt mee dat de deputatie van de provincie West-Vlaanderen in zitting van 13 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX heeft vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oosthoekstraat 17A, Oosthoekstraat 18 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie A, perceel 57A, 58A2, 58P, 58W, 58X, 58Y, 58Z.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een varkensbedrijf.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van Departement Omgeving vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Oeselgemstraat 70, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019012305

Het gemeentebestuur deelt mee dat de deputatie van de provincie West-Vlaanderen in zitting van 20 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX heeft vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oeselgemstraat 70 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1044R2.

Het betreft een aanvraag tot het regularisatie vijver en volières.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging van de beslissing kan ingediend worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel. Het verzoekschrift moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen: http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen

bekendmaking openbaar onderzoek - Puymoortelstraat 8, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019069228

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Puymoortelstraat 8 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 46A.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een elektriciteitscabine.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 5 juli 2019 tot en met 3 augustus 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019069228) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 3 augustus 2019.

bekendmaking beslissing OMV - Wontergemstraat 79, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019039970

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 21 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wontergemstraat 79 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 370E9, 370F9, 370G9.

Het betreft een aanvraag tot een functiewijziging uitvaartcentrum en aanvraag voor 4 rouwkamers.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Dreve en Markegemsesteenweg, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019008490

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 21 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dreve 74, Dreve 76, Dreve 78, Dreve 80, Markegemsesteenweg 87, Markegemsesteenweg 89, Markegemsesteenweg 91, Markegemsesteenweg 93 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 227C2, 227D2, 227X, 228N, 229C, 234L, 236B, 238B, 238C.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een grond in 2 loten.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Adamstraat 3, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019062453

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 7 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Adamstraat 3 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie A, perceel 194D.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Oostrozebekestraat 21, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019046114

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 14 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd deels vergund en deels geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oostrozebekestraat 21 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 30G.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen en uitbreiden van een woning en slopen bijgebouw.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Dentergemstraat 13, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019055497

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 7 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dentergemstraat 13 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 349C.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een carport voor een mobilhome.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Dentergemstraat 13, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019063586

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 7 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dentergemstraat 13 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 349C.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een omheining.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Sint-Sebastiaanslaan 9 en 13, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019026204

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 7 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Sebastiaanslaan 13, Sint-Sebastiaanslaan 9 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1140A, 1143A, 1149A.

Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van verkaveling lami mousse lot 54 - 56.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Nieuwe Veldstraat 13, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019002179

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 7 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Nieuwe Veldstraat 13 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie D, perceel 161B, 161C, 181E, 184P, 190_.

Het betreft een aanvraag tot het beperkt uitbreiden van een tuinbouwbedrijf.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoeek OMV - Ankelaarstraat 35, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019040567

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Ankelaarstraat 35 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling, sectie C, perceel 555L, 555M.

Het betreft een aanvraag tot het aanpassen van een landbouwbedrijf.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 21 juni 2019 tot en met 20 juli 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019040567) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 20 juli 2019.

bekendmaking meldingsakte OMV - Wontergemstraat 112, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2019058528

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 24 mei 2019 akte werd genomen van een melding voor stedenbouwkundige handelingen, ingediend door XX.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Wontergemstraat 112 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 105E.

Het betreft een melding voor het plaatsen van een veranda.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Abbeloos 4, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019036436

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 24 mei 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Abbeloos 4 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 162X3.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een carport.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Tieltstraat 3, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018147270

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 24 mei 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltstraat 3 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 735K, 749B.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van grond.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login