Openbare onderzoeken

Print deze pagina
bekendmaking beslissing OMV - Dentergemstraat 13, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019063586

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 7 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dentergemstraat 13 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 349C.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een omheining.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Sint-Sebastiaanslaan 9 en 13, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019026204

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 7 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Sebastiaanslaan 13, Sint-Sebastiaanslaan 9 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1140A, 1143A, 1149A.

Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van verkaveling lami mousse lot 54 - 56.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Nieuwe Veldstraat 13, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019002179

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 7 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Nieuwe Veldstraat 13 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie D, perceel 161B, 161C, 181E, 184P, 190_.

Het betreft een aanvraag tot het beperkt uitbreiden van een tuinbouwbedrijf.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Kapellestraat zn, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019055660

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kapellestraat zn en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 774B.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 9 ééngezinswoningen.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 14 juni 2019 tot en met 13 juli 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019055660) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 13 juli 2019.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Sint-Sebastiaanslaan 16-17, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019042058

Het gemeentebestuur deelt mee dat door de heer Luc Taelman, Vijvestraat 39 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Sebastiaanslaan lot 16+17 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 990M4.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 2 halfopen woningen.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 7 juni 2019 tot en met 6 juli 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019042058) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 6 juli 2019.

 

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Oeselgemstraat 110, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019056889

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX, Abeelestraat 26b te 8710 Wielsbeke een aanvraag voor een omgevingsvergunning (verkavelen van gronden) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oeselgemstraat 110 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie A, perceel 155B.

Het betreft een aanvraag tot het wijzigen van een verkaveling.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 7 juni 2019 tot en met 6 juli 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019056889) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 6 juli 2019.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Markegemsesteenweg 151, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019046333

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemsesteenweg 151 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 6A2, 6C, 6G, 6H, 6R, 6V, 6W, 6Y, 6Z.

Het betreft een aanvraag tot het functiewijziging van voormalig landbouwbedrijf en paardenfokkerij naar manege.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 31 mei 2019 tot en met 29 juni 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019046333) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 29 juni 2019.

bekendmaking meldingsakte OMV - Wontergemstraat 112, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2019058528

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 24 mei 2019 akte werd genomen van een melding voor stedenbouwkundige handelingen, ingediend door XX.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Wontergemstraat 112 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 105E.

Het betreft een melding voor het plaatsen van een veranda.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Abbeloos 4, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019036436

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 24 mei 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Abbeloos 4 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 162X3.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een carport.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Tieltstraat 3, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018147270

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 24 mei 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltstraat 3 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 735K, 749B.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van grond.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - verkaveling Ter Plancken

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019045394

Het gemeentebestuur deelt mee dat door de heer Luc Taelman, Vijvestraat 39 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (bijstellen van verkaveling van gronden) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kapellestraat 75, Markegemstraat 112, Markegemstraat 114, Ter Plancken 1, Ter Plancken 12, Ter Plancken 13, Ter Plancken 16, Ter Plancken 17, Ter Plancken 18, Ter Plancken 19, Ter Plancken 20, Ter Plancken 22, Ter Plancken 23, Ter Plancken 26, Ter Plancken 28, Ter Plancken 3, Ter Plancken 30, Ter Plancken 31, Ter Plancken 33, Ter Plancken 37, Ter Plancken 39, Ter Plancken 41, Ter Plancken 43, Ter Plancken 45, Ter Plancken 5, Ter Plancken 7, Ter Plancken 8B te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1135A, 1135B, 1135C, 1135D, 1135E, 1135F, 1135M, 1135N, 1138A, 1138B, 1138C, 1138D, 1138E, 1138F, 1138G, 1138H, 1138K, 1138L, 1138M, 1138N, 1138P, 1138R, 1138S, 1138T, 1138V, 773A2, 773A3, 773B3, 773C2, 773E2, 773G2, 773K2, 773N2, 773P2, 773R2, 773S2, 773T2, 773V2, 773W2, 773X2, 773Y, 781B6, 781K7, 781L7, 781M7, 781N7, 781V6.

Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van verkaveling Ter Plancken lot 26-29.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 31 mei 2019 tot en met 29 juni 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019045394) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 29 juni 2019.

bekendmaking beslissing OMV - XX, Markegemstraat 41, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019031714

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 10 mei 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemstraat 41 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 178K.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Tieltstraat 21, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019025499

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 10 mei 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd deels vergund en deels geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltstraat 21 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie A, perceel 102F, 102H, 102K.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van de woning en een bijgebouw.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Statiestraat 69, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019026445

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 10 mei 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Statiestraat 69 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 414S2.

Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van bijgebouwen en herbouwen van veranda.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Kapellestraat 83A, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019024050

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 3 mei 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kapellestraat 83A te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 769X.

Het betreft een aanvraag tot het verhogen van een bestaande carport.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Oeselgemstraat 12, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019022929

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 3 mei 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oeselgemstraat 12 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1005P.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een carport en aanleggen van een oprit.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Diepestraat 7, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019039074

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 april 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Paul Deschamellaan 136 bus 9 te 1030 Brussel werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Diepestraat 7 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 802D.

Het betreft een aanvraag tot het herbouw van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Brouwerijstraat 1B, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019023902

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 april 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Brouwerijstraat 1B te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Brouwerijstraat 1B te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 74Z.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Boerderijstraat 6, Wakken

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019012005

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 april 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Boerderijstraat 6 te 8720 wakken werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Boerderijstraat 6 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie A, perceel 55D3, 55Y2.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een woning en regularisatie.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Vijvestraat 39, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019000163

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 april 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Vijvestraat 39 te 8720 Dentergem werd deels vergund en deels geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Galgestraat zn en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1049H2.

Het betreft een aanvraag tot het functiewijziging van een loods en aanvraag voor opslag.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Antoon Van Bourgondiëlaan 9, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019033104

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 19 april 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Antoon Van Bourgondiëlaan 9 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Antoon Van Bourgondiëlaan 9 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1E3.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een ééngezinswoning en regularisatie van een carport.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Dreve 39, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019011476

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 19 april 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Dreve 39 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dreve 39 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 330T2.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een dakkapel.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login