Openbare onderzoeken

Print deze pagina
bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Tieltseweg 15, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019084638

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltseweg 15 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 963H.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een loods.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 26 juli 2019 tot en met 24 augustus 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019084638) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 24 augustus 2019.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019064583

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres  en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 944F, 944H, 944N.

Het betreft een aanvraag tot het ophogen van een akkerland.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 26 juli 2019 tot en met 24 augustus 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019064583) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 24 augustus 2019.

bekendmaking openbaar onderzoek - afschaffing buurtweg

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK AFSCHAFFING BUURTWEG

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Gemeentebestuur Dentergem, Kerkstraat 1 te 8720 Dentergem, een principiële beslissing is genomen om de buurtweg “Chemin n°3” in Dentergem gedeeltelijk af te schaffen op de percelen met als adres Gottemstraat 49-55 en kadastraal gekend als Afdeling 1, Sectie B, percelen 531G, 534H, 535L, 535K, 538S en 538R.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26 juli 2019 tot en met 24 augustus 2019.

De beslissing kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken :

  • op de gemeente, dienst omgeving – Kerkstraat 1 te 8720 Dentergem.

Bezwaren of opmerkingen kan u tijdens het openbaar onderzoek indienen :

  • op het gemeentehuis
  • aangetekend per post bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Dentergem.
bekendmaking beslissing OMV - Wullaertstraat 5, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019067285

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 5 juli 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wullaertstraat 5 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 995T.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking meldingsakte OMV - Vijvestraat 21+, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2019065472

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 28 juni 2019 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door XX.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Vijvestraat 21+ en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 452X.

Het betreft een melding voor het tijdelijke bronbemaling.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Sint-Sebeastiaanslaan 57, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019071088

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 28 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Gilles De Neef, Sint-Sebastiaanslaan 57 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Sebastiaanslaan 57 en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 990L3.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een terrasoverkapping.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Vennebosstraat 38, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019068589

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 28 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd deels vergund en deels geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vennebosstraat 38 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 376H2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinkamer en overdekte doorgang.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Statiestraat 40-42, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019057529

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 28 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Statiestraat 40, Statiestraat 42 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 412P, 412R.

Het betreft een aanvraag tot het samenvoegen van 2 woningen tot 1 woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Vennestraat zn, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019050791

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 28 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd deels vergund en deels geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vennestraat zn en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 892D.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een weidestal.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Markegemstraat 36-38, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019024225

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 28 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemstraat 36, Markegemstraat 38 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 279L.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van woning tot appartementen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Bamstraat 3, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018144669

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 28 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bamstraat 3 en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 507M, 507R.

Het betreft een aanvraag tot de regularisatie van de uitbreiding van het atelier en het uitbreiden van het atelier.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Oosthoekstraat 17A, 18, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018131153

Het gemeentebestuur deelt mee dat de deputatie van de provincie West-Vlaanderen in zitting van 13 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX heeft vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oosthoekstraat 17A, Oosthoekstraat 18 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie A, perceel 57A, 58A2, 58P, 58W, 58X, 58Y, 58Z.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een varkensbedrijf.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van Departement Omgeving vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Oeselgemstraat 70, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019012305

Het gemeentebestuur deelt mee dat de deputatie van de provincie West-Vlaanderen in zitting van 20 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX heeft vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oeselgemstraat 70 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1044R2.

Het betreft een aanvraag tot het regularisatie vijver en volières.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging van de beslissing kan ingediend worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel. Het verzoekschrift moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen: http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen

Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login