Openbare onderzoeken

Print deze pagina
bekendmaking beslissing OMV - XX, Antoon Van Bourgondiëlaan 9, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019033104

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 19 april 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Antoon Van Bourgondiëlaan 9 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Antoon Van Bourgondiëlaan 9 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1E3.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een ééngezinswoning en regularisatie van een carport.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Dreve 39, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019011476

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 19 april 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Dreve 39 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dreve 39 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 330T2.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een dakkapel.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking openbaar onderzoek OMV - XX, Abbeloos 4, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019036436

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX, Abbeloos 4 te 8720 Dentergem BELGIE een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Abbeloos 4 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 162X3.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een carport.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 19 april 2019 tot en met 18 mei 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019036436) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 18 mei 2019.

 
bekendmaking meldingsakte OMV - XX, Oeselgemstraat 48, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2019037298

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 29 maart 2019 akte werd genomen van een melding voor stedenbouwkundige handelingen, ingediend door XX, Oeselgemstraat 50 te 8720 Dentergem.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Oeselgemstraat 48 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 980L2.

Het betreft een melding voor een zorgwoning.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Deinzestraat 7_4, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019031023

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 29 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Deinzestraat 7_4 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 7_4 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 226K4.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een pergola.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Oeselgemstraat 42, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019030849

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 29 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Oeselgemstraat 33 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oeselgemstraat 42 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 991M, 991R.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een apotheek met een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Wakkenstraat 93, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019003243

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 29 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Wakkenstraat 93 te 8720 Markegem BELGIE werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wakkenstraat 93 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 184C2.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking openbaar onderzoek OMV - XX, Markegemstraat 36-38, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019024225

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX, Anglo 15 te 9870 Zulte een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemstraat 36, Markegemstraat 38 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 279L.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van woning tot appartementen.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 14 april 2019 tot en met 13 mei 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019024225) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 13 mei 2019.

 
bekendmaking openbaar onderzoek OMV - X, Statiestraat 69, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019026445

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX, Statiestraat 69 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Statiestraat 69 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 414S2.

Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van bijgebouwen en herbouwen van veranda.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 5 april 2019 tot en met 4 mei 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019026445) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergemten laatste op 4 mei 2019.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - X, Bamstraat 3+, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018144669

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX, Wingenesteenweg 142 te 8700 Tielt een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) werd ingediend bij de gemeente Dentergem. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bamstraat 3+ en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 507M, 507R.

Het betreft een aanvraag tot het regularisatie van de uitbreiding van het atelier en het uitbreiden van het atelier.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 5 april 2019 tot en met 4 mei 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018144669) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergemten laatste op 4 mei 2019.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - X, Tieltstraat 21, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019025499

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX, Tieltstraat 22 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltstraat 21 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie A, perceel 102F, 102H, 102K.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van de woning en een bijgebouw.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 5 april 2019 tot en met 4 mei 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019025499) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergemten laatste op 4 mei 2019.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - X, Sint-Sebastiaanslaan 13 en 9, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019026204

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX, Abeelestraat 26 bus b te 8710 Wielsbeke een aanvraag voor een omgevingsvergunning (verkavelen van gronden) werd ingediend bij de gemeente Dentergem. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Sebastiaanslaan 13, Sint-Sebastiaanslaan 9 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1140A, 1143A, 1149A.

Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van verkaveling lami mousse lot 54 - 56.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 4 april 2019 tot en met 3 mei 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019026204) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergemten laatste op 3 mei 2019.

bekendmaking meldingsakte OMV - X, Markegemstraat zn, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2019031311

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 15 maart 2019 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door XX, Markegemstraat 76 te 8720 Dentergem.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemstraat zn en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 778R.

Het betreft een melding voor het verzagen van hout en opslag.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening). 

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - X, Markegemstraat 31+33, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018148836

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 15 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Dirk Martensstraat 2/06 te 8200 Brugge werdvergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemstraat 31, Markegemstraat 33 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 168B, 170C, 171F.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van 2 woningen en het slopen van een bijgebouw.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening). 

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - X, Wakkensesteenweg 21, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018141968

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 15 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Vijvestraat 41 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wakkensesteenweg 21 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 297T.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening). 

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - X, Tieltstraat 25, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018119460

Het gemeentebestuur deelt mee dat de deputatie van provincie West-Vlaanderen in zitting van 28 februari 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Tieltstraat 25 te 8720 Dentergem heeft vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltstraat 25 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie A, perceel 404A3, 404C3, 404D3, 404E3, 404R, 404W.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiding pluimveestal.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening). 

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van Departement Omgeving vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - X, Tieltstraat 3, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018147270

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX, Klaphullestraat 6 te 8755 Ruiselede een aanvraag voor een omgevingsvergunning (verkavelen van gronden) werd ingediend bij de gemeente Dentergem. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltstraat 3 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 735K, 749B.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van grond. Als gevolg van een aanpassing van het verkavelingsplan krijgt u nogmaals de kans om het dossier in te kijken en bezwaren of opmerkingen te formuleren.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 29 maart 2019 tot en met 27 april 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018147270) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergemten laatste op 27 april 2019.

bekendmaking beslissing OMV - X, Korteweg zn, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019023417

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 22 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Leopold III laan 43 te 8710 Wielsbeke werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Korteweg zn en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1014P.

Het betreft een aanvraag tot de nieuwbouw van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening). 

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - X, Peerdebruggestraat 3, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019019077

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 22 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Constant Vanden Berghe 16 te 8700 Aarsele werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Peerdebruggestraat 3 en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 595T.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening). 

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - XX, Palingstraat 32, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018153098

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Palingstraat 32 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Palingstraat 32 te 8720 Dentergem.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een halfopen woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Molenstraat 69, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018135028

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Statiestraat 29 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenstraat 69 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1132P5, 1132W4, 1132X5, 1132Z5.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een grond in 6 loten.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Puymoortelstraat 8, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018115471

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Puymoortelstraat 8 te 8720 Dentergem BELGIE werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Puymoortelstraat 8 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 142B, 46A.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen en uitbreiden loods.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking meldingsakte OMV - XX, Tieltseweg 35, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2019024206

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 1 maart 2019 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door XX, Tieltseweg 35 te 8720 Dentergem.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltseweg 35 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 723N.

Het betreft een melding voor een gastank van 1600 liter.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Vijvestraat 39, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019012461

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 1 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Vijvestraat 39 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres  en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 781V7, 781W7, 781X7, 781Y7.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vierwoonst.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Wakkenstraat 22, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019005692

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 1 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Wakkenstraat 22 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wakkenstraat 22 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 264F.

Het betreft een aanvraag tot het kappen van bomen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissng OMV - XX, Deinzestraat 108, 112, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018138768

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 1 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Abeelestraat 26 bus b te 8710 Wielsbeke werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 108, Deinzestraat 112 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie A, perceel 134G, 134H, 155B, 155C.

Het betreft een aanvraag tot het wijzigen van de verkaveling.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - XX, Oosthoekstraat 13, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018137415

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 1 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX, Rijksweg 480 te 8710 Wielsbeke werd geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oosthoekstraat 13 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 873F, 873G, 873H.

Het betreft een aanvraag tot het functiewijziging van bedrijfsruimte naar woning en het slopen van stallingen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login