Openbare onderzoeken

Print deze pagina
bekendmaking beslissing OMV - Kapittelstraat 5, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018122577

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 november 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Eric Van Bosbeke, Kapittelstraat 5 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kapittelstraat 5 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 521K.

Het betreft een aanvraag tot het het regulariseren van een pergola.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Vennebosstraat 10-12, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018113376

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 november 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Lieven Lagast, Vennebosstraat 10 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vennebosstraat 10, Vennebosstraat 12 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, percelen 344E, 344F, 345E, 348B.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiding bestaande vijver.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Groenhove 18, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018112556

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 november 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door mevrouw Elien Van Nieuwenhuyse, Groenhove 18 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Groenhove 18 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving: Afdeling 4, SectieB, nr. 985B5.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
Bekendmaking beslissing OMV - Ter Plancken, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018101469

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 november 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Yves Haghedooren, Felix D'Hoopstraat 180 te 8700 Tielt werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Ter Plancken (lot 11-13) en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1138A, 1138B, 1138C.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 3 koppelwoningen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking openbaar onderzoek - Gottemstraat 1, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018121782

Het gemeentebestuur deelt mee dat door de heer Lieven Gevaert, Rijksweg 300 te 8710 Wielsbeke een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Gottemstraat 1, Gottemstraat 19 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 349F.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een stuk grond.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 9 november 2018 tot en met 9 december 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018121782) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 9 december 2018.

 
bekendmaking beslissing OMV - Adamstraat 8, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018103586

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door mevrouw Louise Vanthuyne, Adamstraat 8 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Adamstraat 8 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie A, perceel 234M.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een bestaande ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Sint-Sebastiaanslaan 43, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018102419

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Inge Bogaerts, Reigersvliet 12 te 9870 Zulte werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Sebastiaanslaan 43 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 986F2, 990H4.

Het betreft een aanvraag tot het aanleg autostaanplaats.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Statiestraat 131b, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018101842

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Frank Verhaege, Statiestraat 131 bus b te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Statiestraat 131 b te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 226T.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een carport.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Sint-Sebastiaanslaan 45, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018099888

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Ivan Verstraete, Heirweg 202 te 8710 Wielsbeke werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Sebastiaanslaan 45 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 986F2, 990H4.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van carport en tuinberging.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Abbeloos 15, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018091502

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Sophie Obin, Abbeloos 15 te 8720 Dentergem werd geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Abbeloos 15 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 162N4.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een carport en bergplaats.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Bulmolenweg 33, 40, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018055934

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Robert DE SMET, Oeselgemstraat 75 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bulmolenweg 33, Bulmolenweg 40 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 103A, 104A, 105L.

Het betreft een aanvraag tot het verkaveling bulmolenweg.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Deinzestraat zn, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018083508

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Marc Debie, Abeelestraat 26 bus b te 8710 Wielsbeke BELGIE werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat zn te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 189/2B, 190N, 192S.

Het betreft een aanvraag tot het verkaveling deinzestraat.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Vennebosstraat 38, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018058560

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Koen Vercouter, Vennebosstraat 38 te 8720 Dentergem werd deels vergund en deels geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vennebosstraat 38 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 376H2.

Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van verkaveling.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking openbaar onderzoek - Kouterweg, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018116568

Het gemeentebestuur deelt mee dat door mevrouw Kelsey Desmedt, Kouterweg 16 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning () werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kouterweg 16, Kouterweg 18, Kouterweg 20, Kouterweg 22, Kouterweg 24 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 354H, 354L, 354M, 354S, 354V.

Het betreft een aanvraag tot het bijstelling verkaveling voor oppervlakte bijgebouw.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 31 oktober 2018 tot en met 30 november 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018116568) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 30 november 2018.

 
bekendmaking beslissing OMV - Afdeling 1, sectie C, perceel 652A, 984A

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018098061

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 19 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Serkan Cantürk, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73 te 9000 Gent werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres  en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 652A, 984A.

Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van een gracht en een poel.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Ankelaarstraat 27, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018084221

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 12 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Jeffrey Devaere, Ankelaarstraat 27 te 8720 Dentergem werd deels vergund en deels geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltseweg 29 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 725B, 730_, 733A, 738E, 741A.

Het betreft een aanvraag tot het afbraak van bestaande gebouwen en het bouwen van een woning en aanhorigheden.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Fonteynestraat 7, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018086253

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 12 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Patrick Devaere, Fonteynestraat 7 te 8720 Dentergem werd geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Fonteynestraat 7 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 319D.

Het betreft een aanvraag tot het heropbouw van een schuur.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking openbaar onderzoek - Dreve 87, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018109416

Het gemeentebestuur deelt mee dat door de heer Dries Allaert, Dreve 87 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dreve 87 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 345C.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een woning.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 18 oktober 2018 tot en met 17 november 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018109416) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 17 november 2018.

 
bekendmaking beslissing OMV - Meulebekesteenweg 85, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018098690

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 5 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door mevrouw Bauke Van Betsbrugge, Markegemsesteenweg 85 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Meulebekesteenweg 23 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 411H.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen, afbreken en herbouwen bijgebouwen + kaleiten voorgevel.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
bekendmaking beslissing OMV - Statiestraat 151, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018090735

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 5 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Etienne Lezy, Statiestraat 151 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Statiestraat 151 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 246A3.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een veranda.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 
Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Login