Home

Print deze paginaHulp nodig bij het invullen van je belastingaangifte?

 
BOERENMARKT op 11/05/2019

Lekkere, gezellige, speelse, sfeervolle boerenmarkt.

WIN een geschenkmand!

Nog geen cadeau voor MOEDERDAG? Breng zelf een mandje mee en vul het met lekkere en verse streek- en hoeveproducten. Op de toerismestand kan je je mandje laten inpakken.

 
Zieke olmen langs de Leie worden vervangen

Langs de Leie tussen Deinze en Ooigem (Wielsbeke) worden zieke olmen verwijderd en vervangen. De Vlaamse Waterweg nv plant de nieuwe bomen aan in het volgende plantseizoen (najaar 2019).

Vanaf maandag 25 maart verwijdert de Vlaamse waterwegbeheerder zieke olmen op het jaagpad langs de Leie tussen Deinze en Ooigem (Wielsbeke). Deze bomen hebben last van de olmenziekte waardoor ze zo goed als afgestorven zijn. Ze kunnen een gevaar vormen voor de veiligheid van onder meer jaagpadgebruikers en kunnen ook gezonde bomen aantasten. De meerderheid van de zieke bomen bevindt zich in de gemeente Zulte, waar 45 van de 700 olmen langs de Leie vervangen moeten worden. In totaal worden 105 olmen van de 1.600 langs de rivier gekapt wegens ziekte.

De bomen zijn een belangrijk onderdeel van het landschap en dus vervangt De Vlaamse Waterweg nv ze door nieuwe exemplaren. Het merendeel van deze nieuwe bomen zijn opnieuw olmen, maar dan wel een resistente soort waardoor de kans heel klein is dat ze opnieuw ziek worden. De andere bomen die aangeplant zullen worden, zijn ratelpopulier, zomereik, zomerlinde, zwarte els en Hollandse linde.

 
Kapellestraat (Wakken) onderbroken door wegenwerken

Ter hoogte van de nieuwe verkaveling bij de Kapellestraat in Wakken komt een rioleringsaansluiting van de nieuwe weg. Die wordt aangesloten op de bestaande riolering van de Kapellestraat. Door deze werken zal doorgaand verkeer niet mogelijk zijn vanaf 23/04/2019 en dat voor 2-3 weken. Er wordt een omleiding voorzien via de Ommegangstraat en de Nieuwstraat.

 
Kom je ook naar onze lentedrink?

 
Nieuwsbrief Westtoer

Leuke stops die je wandelkeuze bepalen, 5 jonge chefs om nu te ontdekken en West-Vlaamse biertjes om al fietsend te ontdekken. Alle tips voor een uitje in West-Vlaanderen vind je in de nieuwsbrief van Westtoer.

 
Nieuws uit Wielsbeke: aanleg rotonde Wakkensteenweg - Rijksweg - Loverstraat

Op woensdag 13 februari organiseerden het Agentschap wegen en Verkeer, studiebureau Demey, aannemer Devagro en gemeente Wielsbeke een infovergadering rond de geplande heraanleg van dit kruispunt.
Om de doorstroming van het verkeer op deze plaats vlotter en veiliger te laten verlopen, wordt een rotonde aangelegd.

Timing: De start van de werken is voorzien voor de 2de helft van maart. Halfweg juli (voor het bouwverlof) zouden de werken moeten afgewerkt zijn.

Meer info: https://www.wielsbeke.be/nieuws/aanleg-rotonde-wakkensteenweg-rijksweg-loverstraat

 
Kom je ook naar onze lentedrink?

Vanaf dit jaar is er niet langer een nieuwjaarsreceptie voor nieuwe inwoners maar nodigt het gemeentebestuur alle inwoners van Groot-Dentergem uit op een lentedrink. Het wordt een feestelijke receptie die alle Dentergemnaren samenbrengt voor een drankje en een gratis optreden. Voor de kindjes worden er springkastelen en een schminkstand voorzien.

 

Onze bijtjes verdienen dezer dagen extra zorg. Eén van hun problemen – naast helaas nog wel wat andere – is een verminderd aanbod van nectar en stuifmeel. Met ‘Laat het zoemen met bloemen’ willen we aan iedere tuinier duidelijk maken dat hij/zij kan helpen. Want vele planten in de tuin (bomen, struiken, vaste planten, …) kunnen een mooie bijdrage leveren aan het kostje van bijen. Bloei is het sleutelwoord, maar niet iedere bloem lokt een bij! Goed toegankelijke bloemen én een stevige nectarproductie zijn dé succesfactoren om bijen te plezieren.

Bloemenakker

Met de bloemenzaadjes van ‘laat het zoemen’ leg je een zogenaamde bloemenakker aan. Zaaien doe je op een zonnige plek en op blote grond (uitstrooien in het gras heeft totaal géén zin!). Om onkruiden te onderdrukken kan je vóór het zaaien de methode van ‘het valse zaaibed’ toepassen. Je legt je grond zaaiklaar, maar laat de onkruiden gedurende enkele weken de vrije loop. Na die periode verwijder je opgekomen kiemplanten met een minimum aan bodemverstoring. Daarna zaai je het bloemenmengsel. Vele onkruidzaden zijn op die manier geliquideerd!

Een bloemenakker bestaat uit éénjarigen. Die kiemen, groeien, bloeien en sterven in de tijdspanne van één groeiseizoen. Een bloemenakker behouden over meerdere jaren vergt dus ieder jaar een beetje ‘heraanleg’! Bij de start van een nieuw groeiseizoen, maak je je bloemenakker opnieuw vrij van begroeiing en woel je de bodem opnieuw oppervlakkig om. In dit verse kiembedje kunnen de gevallen zaden van het vorige jaar opnieuw kiemen, maar kun je ook herinzaaien.

Deze bloemenakker is voor jou hopelijk het begin van nóg meer aandacht voor natuur in je tuin! Want vele planten zijn goede bijenplanten! In onze publicatie ‘bijen en hommels in nood’ vind je een overzicht van goede bijenplanten voor ieder mogelijk hoekje van de tuin.

Bestellen

Bestelformulier op www.west-vlaanderen.be/bijen

ook via het Provinciaal informatiecentrum Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2 te Brugge

Gratis nummer 0800 20 021, of aan de balie

Openingsuren : ma-vr 9-12u30 en 13u30-17, za 9-12u

In de provinciale bezoekerscentra (Bulskampveld, de Palingbeek, De Gavers, De Blankaart en het Zwin Natuurpark) worden de zaadjes ook fysiek verdeeld.

Zolang de voorraad strekt!

 
Gratis advies en subsidie voor bomen, hagen en poelen op het platteland

Deze winter worden er in ’t West-Vlaamse hart zo maar eventjes 45 landschapsplannen bij landbouwers en particulieren in het buitengebied uitgevoerd. Zo’n plan omvat de aanplant van streekeigen bomen, hagen, houtkanten en/of fruitboomgaarden. Ook het graven van een poel behoort tot de mogelijkheden. De landschapsconsulent van ’t West-Vlaamse hart stond in voor de planopmaak en de bestelling van het plantgoed. Naargelang de situatie konden de eigenaars rekenen op een subsidie voor het plantgoed en de graafwerken of zelfs op een volledige realisatie van het plan.

De provincie, Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart en de gemeente Dentergem bieden deze ondersteuning omdat kleine landschapselementen onmisbaar zijn in mooi en natuurlijk landschap. Na dit plantseizoen start de landschapsconsulent in het voorjaar met de opmaak van nieuwe plannen.

Woon je landelijk en ben je eigenaar van een weide, akker, braakliggend stuk grond of een grote tuin? Overweeg je om er streekeigen bomen en struiken te planten? Heb je plannen voor een poel? Contacteer dan de landschapsconsulent van ’t West-Vlaamse hart om je vragen en plannen toe te lichten. Meer info: http://www.westvlaamsehart.be/landschapsbedrijfsplan.html - 0494 50 29 31

 
Cursus vormsnoei hoogstamfruitbomen - Provinciedomein Wallemote-Wolvenhof - za 16 maart '19

Foto

Heb je zelf hoogstamfruit of wil je in de toekomst graag een boomgaard aanleggen? Met deze basiscursus vormsnoei maken de Nationale Boomgaardenstichting en 't West-Vlaamse hart je wegwijs om je bomen in vorm te houden. 
 
Een correcte snoei is niet alleen belangrijk voor de oogst, maar draagt ook bij tot het vormen van gezonde en landschappelijk waardevolle hoogstamfruitbomen, die voor mens en dier veel te bieden hebben.
 
Vaak is de drempel echter hoog om zomaar de snoeischaar in je bomen te zetten. Het deskundige advies van lesgever Ivan Maertens van de Nationale Boomgaardenstichting helpt je hiermee op weg.
 
Na de theorieles nemen de cursisten zelf de snoeischaar in de hand en trekken ze de boomgaard in om onder begeleiding een aantal fruitbomen van diverse leeftijden te snoeien.
 
Wanneer: zaterdag 16 maart van 9u tot 12u
Waar: Provinciedomein Wallemote-Wolvenhof, Kokelarestraat in Izegem. Exacte plaats van afspraak krijg je bij inschrijving. 
Kostprijs: 5 euro
Benodigdheden: snoeischaar + aangepaste kledij
Info en inschrijven: westvlaamsehart@west-vlaanderen.be - 051 27 55 50
Organisatie: Nationale Boomgaardenstichting i.s.m. 't West-Vlaamse hart

 
Toffe job? IBO Scoebidoe zoekt 2 kinderbegeleiders voor de buitenschoolse kinderopvang

IBO Scoebidoe zoekt twee kinderbegeleiders om het team te versterken? Als begeleider buitenschoolse kinderopvang organiseer je dagelijkse opvang van kleuters en lagereschoolkinderen (2,5-12jaar). Je hebt oog voor het creëren van een veilige, sfeervolle omgeving, waarin het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind gestimuleerd wordt. Je communiceert op een open en respectvolle manier met kinderen, ouders, teamgenoten en de coördinator. Je brengt variatie in je activiteiten en houdt hierbij rekening met de verschillende leeftijden van de kinderen. Je staat in voor administratieve taken eigen aan de werking. Jouw enthousiasme zorgt ervoor dat een kind met plezier naar de opvang komt en de ouder je het volle vertrouwen schenkt. Flexibiliteit is een must. Alle info: https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/58457377/2-kinderbegeleiders-buitenschoolse-kinderopvang

 
Binnenwerken aan Leieheem Oeselgem starten in 2020

Vanaf 1 januari 2020 starten er binnenwerken aan het Ontmoetingscentrum Leieheem in Oeselgem. De werken zullen ongeveer 6 maanden duren. Voor die periode worden er geen reservaties genoteerd.

De reservaties die reeds ingepland staan in de periode ervoor, komen niet in het gedrang. 

 
Huis van het Kind Dentergem is erkend!

Hoera! Huis van het Kind dentergem is erkend! Daarmee willen we er zijn voor alle gezinnen en voor iedereen die betrokken is bij het grootbrengen van kinderen en jongeren. Je kan er terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het Huis van het Kind is een samenwerking tussen diverse organisaties die inzetten op kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning en zo veel meer. Kom zeker eens langs. Het Huis van het Kind opent de deuren vanaf januari 2019 in het Sociaal Huis Wegwijs.

Contactpersoon is Enya De Larivière, Kasteeldreef 1, 8720 Wakken - 056 62 10 16 - huisvanhetkind@ocmwdentergem.be.

Openingsuren: dinsdag van 9-11 uur en woensdag van 15-16 uur of op afspraak.

 
Schrijf je nu in voor de Techniekacademie!
vacature westtoer

 
OPROEP: wij zoeken leden voor het adviesorgaan voor gemeentelijke ontmoetingscentra

Tot op heden bestonden er twee adviescomités voor het beheer van de ontmoetingscentra in onze gemeente. Enerzijds het comité JOC-PAX en anderzijds het comité Hondius-Leieheem.

Het is de bedoeling om in 2019 tot een allesomvattend adviesorgaan te komen. Er zal een voorstel voor een nieuwe structuur uitgewerkt worden en voorgesteld worden aan de gemeenteraad.

Met het oog op de voorbereiding ervan, richten wij ons tot verenigingen die veelvuldig gebruik maken van deze ontmoetingscentra. Indien u een geschikte afgevaardigde hebt in uw rangen om in de nieuwe structuur te zetelen, gelieve dit te melden aan de cultuurfunctionaris (cultuurfunctionaris@dentergem.be of 051 57 55 14) voor eind januari 2019.  De kandidaturen zullen nadien onderzocht worden.

 
Uitschrijven voor papieren telefoongidsen

Als milieubewuste gemeente kiezen wij samen met FCR Media, de uitgever van goudengids en wittegids, voor een gezamenlijke verdeling van de telefoonboeken.

Gebruikt u de papieren gids niet meer?
Schrijf u dan voor 01/04/2019 uit via https://fcrmedia.be/uitschrijven-boek/.

Bedrijven en adressen opzoeken kan ook ecologisch via www.goudengids.be en www.wittegids.be.

 
Dump je kattenbakvulling niet langs de weg!

Wist je dat je
- kattenbakvulling in de restafvalzak kan stoppen? De zak mag echter niet meer dan 15 kg wegen.
- kattenbakvulling op het recyclagepark kan achterlaten in de container met inert materiaal? Breng je minder dan 1/4m³ binnen, dan is het gratis. Vanaf 1/4 m³, betaal je € 20.
- kattenbakvulling niet mag uitstrooien op onbebouwde percelen of bermen?

 
haal je gratis huisdiersticker in het gemeentehuis

Je kan op het gemeentehuis, bij de dienst bevolking, gratis een huisdiersticker afhalen.
Door deze sticker op het raam of de deur van je woning te kleven, laat je aan de hulpdiensten weten hoeveel én welke huisdieren aanwezig zijn. Zo wil de Vlaamse overheid het aantal huisdieren dat sterft in een woningbrand drastisch verminderen.

 
Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Gids openingsuren

Op deze link vindt u de openingsuren van handelaars in Groot-Dentergem.

Apotheek van wacht

Check www.apotheek.be
of bel 0903 99 00
voor de dichtsbijzijnde apotheek
met wachtdienst (24/24u).

 

Login