Home

Print deze paginacaptatieverbod

Deze voormiddag was er een provinciaal droogteoverleg in onze provincie. De aanhoudende droogte noodzaakt maatregelen om de watervoorraad te vrijwaren.
Daarom wordt er vanaf vandaag een captatieverbod opgelegd voor de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering van de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder Blankenberge.

Hiernaast blijft het politiebesluit van 10 juli 2019 betreffende het captatieverbod in het IJzerbekken van kracht.

LEES: Politiebesluit van captatieverbod

BEKIJK: Overzichtskaart van captatieverbod

politiebesluit betreffende brandgevaar

Vandaag bezorgde de gouverneur van West-Vlaanderen ons een politiebesluit betreffende brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen.
Omwille van de grote hitte en extreme droogte is er

 • een verbod op het maken van kampvuur op het volledige grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
 • een verbod op het gebruik van vuurschalen en –korven in natuur- en bosgebied
 • een rook- en vuurverbod in de natuurgebieden, de provinciale domeinen en de bossen in West-Vlaanderen

LEES: Dit besluit is met onmiddellijke ingang van kracht

Cultuurrreis 2019

De cultuurraad en cultuurdienst werkten opnieuw een boeiend programma uit voor een cultuurreis. Dit jaar trekken ze naar Antwerpen en staan een bezoek aan het Red Star Line Museum en het M HKA op het programma. Lees meer.

De bibliotheek zoek leden voor haar adviesraad
 • Woon je in Dentergem en maak je gebruik van de bib?
 • Wil je graag je expertise delen op het vlak van leesbevordering, mediawijsheid,...?
 • Heb je goede ideeën over hoe een bibliotheek als publieke ruimte kan bijdragen tot een ontmoetingsplek in een sociaal Dentergem?
 • Wil je graag meedenken over de toekomst van de bibliotheek?

Dan ben jij de persoon die wij zoeken. Stel je vlug kandidaat!

 • De adviesraad zal bestaan uit 10 stemgerechtigde leden.
 • Het is een erkende gemeentelijke raad die advies geeft aan het gemeentebestuur met betrekking tot de werking van de bibliotheek.
 • Het mandaat is 6 jaar en er wordt enkele keren per jaar samengekomen.
 • In tegenstelling tot de vroegere beheerraad is er geen politieke afvaardiging, noch worden leden gevraagd om een strekking bekend te maken.

Wil je je kandidaat stellen of wil je nog extra informatie? Mail bibliotheek@dentergem.be.

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 1 september 2019.

De Federale Pensioendienst krijgt een volledige make-over op het web

De Federale Pensioendienst lanceert een nieuwe website https://www.sfpd.fgov.be/nl

Je kan er:

 • inschrijven op de nieuwsbrief
 • feedback geven
 • nieuwe functionaliteiten checken van mypension.be
 • de juiste contactgegevens consulteren.
Jaarrekeningen gemeente & ocmw 2018

De gemeenteraad en OCMW-raad van Dentergem stelden in hun zitting van 19 juni 2019 het ontwerp van jaarrekening 2018 van gemeente en OCMW vast.

De documenten zijn raadpleegbaar onder 'bestuur - documenten - bekendmakingen' op deze link.

gepubliceerd op 28-06-2019

Spring zuinig om met water

Tijdens de warme  zomermaanden brengt water de nodige verfrissing. De groene grasmatten en kleurrijke bloemenperken worden rijkelijk besproeid, zwembaden worden gevuld voor een zomer vol waterpret. De Watergroep staat in jouw gemeente elke dag in voor de levering van lekker en gezond drinkwater.  We geven graag enkele tips om in droge periodes zuiniger met drinkwater om te springen.

 • Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw 100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je drie keer kan douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer.
 • De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien. Hierdoor breek je de harde laag. Dat houdt de grond luchtig en vochtig. En dat op die manier het onkruid geen kans krijgt, is mooi meegenomen.
 • Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever 1 keer per week een kwartier, dan elke dag 5 minuten: de planten zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte. Dit kan uiteraard ook perfect met opgevangen regenwater. 
 • Begiet je bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals 's ochtends vroeg of 's avonds laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Bovendien voorkom je beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas werken en ze verschroeien. 
 • Besproei je gazon niet. Je zal merken dat het zich na een periode van droogte sneller herstelt dan gedacht.
 • Was je auto met regenwater of sla gewoon een keertje over.
 • Laat 's nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf zo de kans om de watertorens en reservoirs opnieuw te vullen. Zo heb je ’s ochtends opnieuw heerlijk fris leidingwater.
Wanneer komt de nieuwe blauwe pmd-zak in I.V.I.O.?

Op 3 juni 2019 introduceerde Fost Plus en de OVAM samen met enkele afvalintercommunales en de sorteercentra de uitgebreide blauwe PMD-zak. De invoering van de blauwe zak met verruimde inhoud zal in de rest van Vlaanderen geleidelijk verlopen en moet voltooid zijn in 2021. Op die manier krijgen de sorteercentra de tijd om de noodzakelijke en ingrijpende aanpassingen aan hun sorteerinstallatie door te voeren teneinde de bijkomende verpakkingen te kunnen verwerken. 

Afhankelijk van de vrije verwerkingscapaciteit zal I.V.I.O. pas in de loop van 2020 kunnen overschakelen naar de uitgebreide blauwe PMD-zak.

I.V.I.O. zal de inwoners hierover ruim op voorhand informeren.

Om een efficiënte PMD-sortering en recyclage verder te garanderen, vragen wij aan de inwoners van I.V.I.O. om de huidige sorteerregels te respecteren.

De Mindermobielencentrale zoekt extra vrijwilligers

De vrijwilligers van de Mindermobielencentrale zetten zich dagelijks in om 60-plussers, personen met een beperking of personen in een sociale noodsituatie veilig naar hun bestemming te brengen. De vrijwilligers zorgen ervoor dat leden van de MMC alsnog kunnen deelnemen aan het alledaagse leven op een aangename manier door onder andere een bezoek te brengen aan een vriend, naar de supermarkt, kapsalon, de OKRA...

De Minder-Mobielen-Centrale biedt een oplossing aan senioren en personen met een beperking zodat zij alsnog zelf kunnen instaan om hun zaken te regelen en hierdoor niet dreigen in een sociaal isolement terecht te komen. Een vrijwillige chauffeur staat in voor het vervoer van personen met verplaatsingsmoeilijkheden maar maakt ook tijd vrij om een babbeltje te slaan en een ondersteunende arm te bieden indien nodig.

Wij namen onze vrijwilligers dit jaar mee naar een héérlijk bedankingsmoment. Op deze dag kon men kennismaken met de andere collega’s en ervaringen uitwisselen. De MMC telt momenteel acht vrijwilligers, goed voor 810 ritten en een afstand van 20.597 kilometer. Hiervoor onze oprecht dank vanuit het Sociaal Huis Wegwijs en wij hopen dat deze fijne en aangename samenwerking mag blijven duren.

Wij zoeken steeds actief naar nieuwe vrijwilligers die ons team kunnen versterken! Kunt u zich enkele dagen per week vrijmaken? Bent u inwoner van Dentergem en wilt u mensen rondom u helpen?

Wie in het bezit is van een rijbewijs B en een eigen wagen en het hart op de juiste plaats heeft, kan steeds vrijblijvend contact opnemen met het OCMW Dentergem.

Contactpersoon : Dieter Baert, maatschappelijk werker | Tel.: 056 62 10 17 | E-mail: dieter.baert@ocmwdentergem.be

 
Toffe job? IBO Scoebidoe zoekt 2 kinderbegeleiders voor de buitenschoolse kinderopvang

IBO Scoebidoe zoekt twee kinderbegeleiders om het team te versterken? Als begeleider buitenschoolse kinderopvang organiseer je dagelijkse opvang van kleuters en lagereschoolkinderen (2,5-12jaar). Je hebt oog voor het creëren van een veilige, sfeervolle omgeving, waarin het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind gestimuleerd wordt. Je communiceert op een open en respectvolle manier met kinderen, ouders, teamgenoten en de coördinator. Je brengt variatie in je activiteiten en houdt hierbij rekening met de verschillende leeftijden van de kinderen. Je staat in voor administratieve taken eigen aan de werking. Jouw enthousiasme zorgt ervoor dat een kind met plezier naar de opvang komt en de ouder je het volle vertrouwen schenkt. Flexibiliteit is een must. Alle info: https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/58457377/2-kinderbegeleiders-buitenschoolse-kinderopvang

 
Binnenwerken aan Leieheem Oeselgem starten in 2020

Vanaf 1 januari 2020 starten er binnenwerken aan het Ontmoetingscentrum Leieheem in Oeselgem. De werken zullen ongeveer 6 maanden duren. Voor die periode worden er geen reservaties genoteerd.

De reservaties die reeds ingepland staan in de periode ervoor, komen niet in het gedrang. 

 
Huis van het Kind Dentergem is erkend!

Hoera! Huis van het Kind dentergem is erkend! Daarmee willen we er zijn voor alle gezinnen en voor iedereen die betrokken is bij het grootbrengen van kinderen en jongeren. Je kan er terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het Huis van het Kind is een samenwerking tussen diverse organisaties die inzetten op kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning en zo veel meer. Kom zeker eens langs. Het Huis van het Kind opent de deuren vanaf januari 2019 in het Sociaal Huis Wegwijs.

Contactpersoon is Enya De Larivière, Kasteeldreef 1, 8720 Wakken - 056 62 10 16 - huisvanhetkind@ocmwdentergem.be.

Openingsuren: dinsdag van 9-11 uur en woensdag van 15-16 uur of op afspraak.

 
haal je gratis huisdiersticker in het gemeentehuis

Je kan op het gemeentehuis, bij de dienst bevolking, gratis een huisdiersticker afhalen.
Door deze sticker op het raam of de deur van je woning te kleven, laat je aan de hulpdiensten weten hoeveel én welke huisdieren aanwezig zijn. Zo wil de Vlaamse overheid het aantal huisdieren dat sterft in een woningbrand drastisch verminderen.

 
Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Gids openingsuren

Op deze link vindt u de openingsuren van handelaars in Groot-Dentergem.

Apotheek van wacht

Check www.apotheek.be
of bel 0903 99 00
voor de dichtsbijzijnde apotheek
met wachtdienst (24/24u).

 

Login