Nieuws

Print deze pagina
Versoepeld waterverspilverbod in West-Vlaanderen

Kleine aanpassing beregening

Het verspilverbod wordt wat versoepeld in West-Vlaanderen. Vanaf 2 augustus blijft het beregenen verboden tussen 10u en 18u. Dit om praktische redenen, in combinatie met de vooropgestelde tap-uren van de Vlaamse Waterweg.

De blauwalgen in het Kanaal Roeselare-Leie vormen opnieuw een tegenslag voor de landbouwers, die er water tappen. Meer mogelijkheden om te beregenen biedt wat ademruimte. Ook stelde gouverneur Decaluwé vandaag aan Aquafin de vraag om de toegangsuren voor afname van gezuiverd afvalwater te verruimen.

De waterkwaliteit blijft een aandachtspunt: de verziltingswaarden in poldergebieden en de kans op algenbloei nemen toe.

In het Kanaal Roeselare-Leie zijn blauwalgen vastgesteld. Er geldt een captatieverbod voor deze bevaarbare waterloop. Contact met of inname van besmet water kan immers schadelijk zijn voor mens, dier en gewas.

Ondertussen blijft de droogte aanhouden. De afgelopen dagen was er lokaal wat neerslag in West-Vlaanderen. Enkel de regio rond Poperinge kreeg behoorlijk wat regen. De weersvoorspellingen geven nog steeds geen verandering aan. Gouverneur Decaluwé pleit verder voor doordacht, spaarzaam waterverbruik. Met het West-Vlaams overleg over de waterschaarste werd deze namiddag de situatie besproken. Drinkwater voor mens en dier blijft een aandachtspunt.

De maatregelen blijven behouden met een beperkte versoepeling: besproeien met regen- of putwater, beregenen van gewassen kan vanaf 2 augustus tussen 18u en 10u. De mogelijkheden voor captatie uit de bevaarbare waterlopen zijn echter niet onuitputtelijk. Met een verder zakkend waterpeil komt de waterkwaliteit in het gedrang. Voor het poldergebied zijn er de toenemende verziltingsrisico’s.

Bovendien zijn er bepalingen voor te waarborgen minimale waterpeilen. De monitoring van de waterkwaliteit gebeurt voortaan wekelijks.

Er is een continue zoektocht naar alternatieve waterbronnen. Bouwwerven met grondbemaling, private putten of vijvers kunnen tijdelijk een oplossing bieden. Meldingen mogen doorgegeven worden aan waterschaarste@west-vlaanderen.be.

Voor meer informatie:
Gouverneur Carl Decaluwé via gouverneur@west-vlaanderen.be – 0476 40 85 17
Op www.gouverneurwest-vlaanderen.be vind je alle info over de activiteiten van gouverneur Decaluwé, evenals alle persberichten.
Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Login